Do czego służy exec w JavaScript?

Metoda exec jest częścią obiektu RegExp w JavaScript i służy do wykonania wyszukiwania wzorca w ciągu znaków. Zwraca ona tablicę z informacjami o dopasowaniu lub null, jeśli dopasowanie nie zostało znalezione. Metoda ta jest szczególnie użyteczna, gdy pracujemy z wyrażeniami regularnymi, ponieważ pozwala na szczegółową analizę ciągu pod kątem wystąpienia wzorca oraz uzyskanie dodatkowych informacji, takich jak indeks początkowy dopasowania czy wartości grup capture.

Przykład użycia metody exec z wyrażeniami regularnymi

Poniżej przedstawiam przykład kodu JavaScript w połączeniu z prostym kodem HTML, który demonstruje użycie metody exec do wyszukania wszystkich wystąpień wzorca w tekście.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład metody exec w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Definicja wyrażenia regularnego szukającego słowa "kot"
    const regex = /kot/g;

    // Tekst, w którym będziemy szukać wzorca
    const str = "Kotek to mały kot, który mieszka w domu pełnym kotów.";

    let match;
    while ((match = regex.exec(str)) !== null) {
      console.log(`Znaleziono "${match[0]}" na pozycji ${match.index}`);
    }
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie:

 • Definiujemy wyrażenie regularne /kot/g, gdzie g oznacza flagę globalną, pozwalającą na wyszukiwanie wszystkich dopasowań w ciągu, a nie tylko pierwszego.
 • Następnie iterujemy przez wyniki metody exec, dopóki znajdujemy dopasowania. Dzięki użyciu pętli while, możemy znaleźć wszystkie wystąpienia wzorca w tekście.
 • Dla każdego znalezionego dopasowania wypisujemy znaleziony tekst oraz jego indeks w ciągu źródłowym.

Znaczenie i zastosowanie

Metoda exec jest niezwykle przydatna w sytuacjach, gdzie potrzebujemy szczegółowych informacji o dopasowaniach wyrażenia regularnego w tekście. Pozwala ona na:

 • Wyszukiwanie globalne wzorców w ciągu znaków.
 • Uzyskanie szczegółowych informacji o każdym dopasowaniu, w tym indeksie początkowym i grupach capture.
 • Elastyczne przetwarzanie tekstu na podstawie wyników wyszukiwania.

Podsumowanie

Metoda exec w JavaScript jest potężnym narzędziem do pracy z wyrażeniami regularnymi, umożliwiającym efektywne przeszukiwanie ciągów znaków oraz ekstrakcję szczegółowych informacji o znalezionych dopasowaniach. Jej zrozumienie i umiejętne wykorzystanie może znacząco ułatwić i przyspieszyć wiele zadań związanych z przetwarzaniem tekstów w aplikacjach webowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top