Do czego służy NaN w JavaScript?

NaN, co oznacza “Not a Number”, jest specjalną wartością w JavaScript używaną do oznaczania wyniku operacji, który nie jest liczbą. Mimo że może się wydawać mylące, NaN pełni ważną rolę w identyfikacji błędów arytmetycznych i w obsłudze wyjątków w obliczeniach. W tej lekcji przyjrzymy się, jak i dlaczego NaN jest używane w JavaScript.

Jak NaN jest generowane

NaN może być wynikiem operacji matematycznych, które nie mają sensu, takich jak dzielenie zera przez zero lub próba przekształcenia tekstu, który nie jest liczbą, na typ liczbowy. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Przykład kodu JavaScript z NaN

Rozważmy następujący kod JavaScript, który demonstruje różne scenariusze generowania NaN i jak można je identyfikować:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład użycia NaN w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Próba wykonania operacji matematycznej, która nie ma sensu
    let result = Math.sqrt(-1);
    console.log(result); // Wyświetli NaN

    // Próba przekształcenia tekstu na liczbę
    let textToNumber = Number("tekst");
    console.log(textToNumber); // Wyświetli NaN

    // Sprawdzanie czy wartość jest NaN
    if (isNaN(result)) {
      console.log("Wynik jest NaN");
    }

    // Inny sposób na sprawdzenie NaN
    if (Number.isNaN(textToNumber)) {
      console.log("Zmiana tekstu na liczbę zwróciło NaN");
    }
  </script>
</body>
</html>

Dlaczego NaN jest ważne

NaN jest istotne z kilku powodów:

 1. Wykrywanie błędów: NaN pozwala na łatwe wykrycie błędów w obliczeniach matematycznych.
 2. Obsługa wyjątków: Programiści mogą używać NaN do obsługi wyjątków i błędów, co umożliwia bardziej złożone przepływy kontroli w aplikacjach.
 3. Zachowanie typów: Dzięki NaN JavaScript może utrzymać operacje w obrębie typu liczbowego, nawet gdy wyniki tych operacji nie są liczbami.

Jak radzić sobie z NaN

Podczas pracy z NaN, istotne jest zrozumienie, jak sprawdzać obecność tej wartości w zmiennych. isNaN() i Number.isNaN() to dwie funkcje, które można używać do sprawdzenia, czy wartość jest NaN. Różnica między nimi polega na tym, że isNaN() konwertuje wartość do typu liczbowego przed sprawdzeniem, co może prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników, podczas gdy Number.isNaN() dokonuje bezpośredniego sprawdzenia.

Podsumowanie

NaN w JavaScript służy jako ważny mechanizm do sygnalizowania błędów i niewłaściwych operacji matematycznych. Zapewnia programistom narzędzie do wykrywania i obsługi błędów, co jest kluczowe dla tworzenia odpornych na błędy aplikacji. Zrozumienie, jak i kiedy NaN jest generowane, a także jak sprawdzić jego obecność, jest ważnym elementem zarządzania danymi liczbowymi w JavaScript.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top