Do czego służy obiekt location w JavaScript?

Obiekt location w JavaScript jest używany do pobierania lub modyfikowania informacji o bieżącym URL strony internetowej. Pozwala na dostęp do różnych części adresu URL, takich jak protokół, hostname, port, ścieżka dostępu i ciąg zapytania. Dodatkowo, obiekt location oferuje metody do przekierowywania użytkownika na inną stronę, odświeżania bieżącej strony, oraz więcej. Zrozumienie działania obiektu location jest kluczowe dla manipulowania i reagowania na adres URL w aplikacjach internetowych.

Przykład użycia obiektu location

W tym przykładzie przedstawimy prostą stronę HTML zintegrowaną z kodem JavaScript, który wykorzystuje obiekt location do wyświetlenia aktualnego URL oraz do przekierowania na inną stronę.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład obiektu location w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Aktualny URL strony:</h3>
  <p id="urlDisplay"></p>
  <button onclick="redirectUser()">Przekieruj mnie</button>

  <script>
    // Wyświetlanie aktualnego URL
    document.getElementById('urlDisplay').textContent =
      window.location.href;
    
    // Funkcja do przekierowania użytkownika
    function redirectUser() {
      window.location.href = 'https://www.example.com';
    }
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, wykorzystujemy właściwość href obiektu location do pobrania i wyświetlenia bieżącego adresu URL strony. Następnie, za pomocą tej samej właściwości, definiujemy funkcję redirectUser, która przekierowuje użytkownika na inną stronę.

Kluczowe właściwości i metody obiektu location

Obiekt location oferuje wiele użytecznych właściwości i metod, w tym:

 • href – pełny URL strony.
 • protocol – protokół strony (np. http: lub https:).
 • host – hostname i port (jeśli jest określony) strony.
 • hostname – nazwa domeny strony.
 • port – port strony.
 • pathname – ścieżka po hostname w URL.
 • search – część ciągu zapytania URL, zaczynająca się od ?.
 • hash – fragment URL, zaczynający się od #.

Metody, takie jak:

 • reload() – odświeża bieżącą stronę.
 • replace(url) – przekierowuje na nowy URL bez zapisywania bieżącej strony w historii przeglądarki.

Podsumowanie

Obiekt location jest potężnym narzędziem w JavaScript, umożliwiającym interakcję z adresem URL strony. Pozwala na odczytanie składowych URL, manipulację nimi oraz kontrolowanie nawigacji użytkownika. Dzięki temu, deweloperzy mogą tworzyć bardziej interaktywne i użytkowniku przyjazne aplikacje webowe, reagujące na zmiany adresu URL lub inicjujące te zmiany w odpowiedzi na działania użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top