empty-cells w CSS 3

Właściwość empty-cells w CSS3 jest używana do kontroli wyświetlania komórek tabeli, które nie mają zawartości. Dzięki tej właściwości możemy decydować, czy puste komórki w tabeli powinny być widoczne czy nie, co jest szczególnie przydatne przy stylizacji tabel z dynamiczną zawartością, gdzie nie wszystkie komórki mogą być wypełnione danymi.

Przykład użycia empty-cells

Poniżej znajduje się przykład kodu HTML i CSS, który pokazuje, jak można zastosować właściwość empty-cells do kontrolowania wyświetlania pustych komórek w tabeli.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania empty-cells w CSS3</title>
  <style>
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse; /* Usuwa podwójne ramki */
    }
    th, td {
      border: 1px solid black;
      padding: 10px;
      text-align: left;
    }
    /* Stosowanie właściwości empty-cells */
    table.showEmpty {
      empty-cells: show; /* Pokazuje puste komórki */
    }
    table.hideEmpty {
      empty-cells: hide; /* Ukrywa puste komórki */
    }
  </style>
</head>
<body>

<h2>Tabela z widocznymi pustymi komórkami</h2>
<table class="showEmpty">
  <tr>
    <th>Nazwa</th>
    <th>Wartość</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Element 1</td>
    <td>100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Element 2</td>
    <td></td> <!-- Pusta komórka -->
  </tr>
</table>

<h2>Tabela z ukrytymi pustymi komórkami</h2>
<table class="hideEmpty">
  <tr>
    <th>Nazwa</th>
    <th>Wartość</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Element 1</td>
    <td>100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Element 2</td>
    <td></td> <!-- Pusta komórka -->
  </tr>
</table

W powyższym przykładzie zdefiniowano dwa style dla tabel: showEmpty i hideEmpty, które odpowiednio pokazują i ukrywają puste komórki. Dzięki temu możemy łatwo kontrolować wygląd tabeli w zależności od naszych potrzeb.

Zastosowanie empty-cells

Właściwość empty-cells jest szczególnie przydatna w przypadkach, gdy pracujemy z tabelami zawierającymi dane, które mogą być niekompletne. Pozwala to zachować estetyczny i spójny wygląd tabeli, nawet jeśli nie wszystkie komórki są wypełnione danymi.

Podsumowanie

Właściwość empty-cells w CSS3 oferuje prosty, ale potężny sposób na kontrolę wyświetlania pustych komórek w tabelach. Dzięki niej możemy łatwo zdecydować, czy puste komórki powinny być widoczne, czy też nie, co pozwala na większą elastyczność przy projektowaniu layoutów tabel i poprawia estetykę prezentowanych danych. Jest to przykład jednej z wielu właściwości CSS, która ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądających stron internetowych.

 

Scroll to Top