font-size w CSS3

Właściwość font-size w CSS3 jest jednym z podstawowych narzędzi służących do kontrolowania wyglądu tekstu na stronach internetowych. Umożliwia ona określenie rozmiaru czcionki dla elementów HTML, co jest kluczowe dla czytelności, dostępności oraz estetyki witryny. W CSS3, font-size może być określany za pomocą różnych jednostek, takich jak piksele (px), punkty (pt), em, rem, procenty (%) i inne, co daje deweloperom webowym elastyczność w projektowaniu responsywnych i dobrze skalujących się interfejsów użytkownika.

Przykład użycia font-size w CSS3

Poniżej znajduje się prosty przykład kodu HTML i CSS, demonstrujący różne sposoby użycia właściwości font-size:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania font-size w CSS3</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
    }

    .fixed-size {
      font-size: 24px; /* Stały rozmiar czcionki */
    }

    .percentage-size {
      font-size: 120%; /* Rozmiar czcionki jako procent rozmiaru bazowego */
    }

    .em-size {
      font-size: 1.5em; /* Rozmiar czcionki względem rozmiaru czcionki rodzica */
    }

    .rem-size {
      font-size: 1.2rem; /* Rozmiar czcionki względem rozmiaru czcionki elementu korzenia (html) */
    }
  </style>
</head>
<body>

  <p class="fixed-size">Tekst z ustaloną wielkością czcionki (24px).</p>
  <p class="percentage-size">Tekst z wielkością czcionki jako procent (120%).</p>
  <p class="em-size">Tekst z wielkością czcionki w em (1.5em).</p>
  <p class="rem-size">Tekst z wielkością czcionki w rem (1.2rem).</p>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie, każdy akapit (<p>) ma zastosowaną inną klasę CSS, która określa rozmiar czcionki w różnych jednostkach. To demonstruje, jak za pomocą font-size można manipulować rozmiarem tekstu na stronie w zależności od potrzeb projektowych.

Znaczenie font-size

Właściwość font-size jest niezwykle ważna w web designie, ponieważ:

 • Wpływa na czytelność: Odpowiedni rozmiar czcionki ułatwia czytanie i przeglądanie treści.
 • Ma znaczenie dla responsywności: Używanie jednostek relatywnych (jak em, rem, %) pozwala na lepsze dostosowanie rozmiaru tekstu do różnych urządzeń i rozdzielczości ekranu.
 • Odpowiada za hierarchię wizualną: Zmieniając rozmiar czcionki, można podkreślić ważne elementy na stronie, tworząc wyraźną hierarchię wizualną.

Podsumowanie

Właściwość font-size w CSS3 jest podstawowym, ale potężnym narzędziem w arsenale każdego front-end dewelopera. Pozwala ona na precyzyjne kontrolowanie rozmiaru tekstu, co ma bezpośredni wpływ na użyteczność, dostępność i estetykę stron internetowych. Zrozumienie i umiejętne stosowanie różnych jednostek używanych do określania font-size jest kluczowe dla tworzenia responsywnych i atrakcyjnych interfejsów użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top