Font w CSS3

CSS3 wprowadziło wiele nowych możliwości dotyczących kontroli i stylizacji fontów w projektowaniu stron internetowych. Dzięki nowym właściwościom CSS3, projektanci i programiści mogą teraz łatwiej manipulować wyglądem tekstu, włączając w to wybór czcionek, ich rozmiar, grubość, styl oraz inne efekty tekstowe. Te nowe funkcje pozwalają na bardziej precyzyjne i kreatywne podejście do typografii w sieci.

Przykład zastosowania fontów w CSS3

Poniżej przedstawiono prosty przykład, jak można zastosować różne właściwości fontu w CSS3, aby stylizować tekst na stronie internetowej. W przykładzie skupimy się na użyciu @font-face do załączenia niestandardowej czcionki, a także na manipulacji właściwościami takimi jak font-size, font-weight, font-style i text-transform.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Stylizacja fontów w CSS3</title>
  <style>
    @font-face {
      font-family: 'CustomFont';
      src: url('customfont.woff');
    }

    .custom-font {
      font-family: 'CustomFont', sans-serif;
      font-size: 20px;
      font-weight: bold;
      font-style: italic;
      text-transform: uppercase;
    }

    .standard-font {
      font-family: Arial, sans-serif;
      font-size: 16px;
      color: #333;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="custom-font">
  Tekst z niestandardową czcionką
</div>

<div class="standard-font">
  Tekst z standardową czcionką
</div>

</body>
</html>

W powyższym kodzie, pierwsza sekcja <style> definiuje niestandardową czcionkę za pomocą reguły @font-face, gdzie font-family określa nazwę, pod którą będziemy mogli się odwoływać do naszej czcionki w CSS, a src wskazuje ścieżkę do pliku z czcionką. Następnie, za pomocą klas .custom-font i .standard-font stylizujemy tekst, wykorzystując różne właściwości fontu.

Znaczenie i możliwości

CSS3 oferuje szerokie możliwości manipulacji fontami, pozwalając na tworzenie bardziej zaawansowanych i estetycznie atrakcyjnych projektów stron internetowych. Wykorzystanie @font-face pozwala na używanie niestandardowych czcionek, co otwiera drzwi do unikatowej identyfikacji wizualnej strony. Właściwości takie jak font-size, font-weight, font-style i text-transform dają kontrolę nad wyglądem tekstu, co jest kluczowe dla czytelności i ogólnego wyglądu projektu.

Podsumowanie

Fonty w CSS3 to potężne narzędzie dla projektantów i programistów, umożliwiające precyzyjne stylizowanie tekstów na stronach internetowych. Dzięki nowym możliwościom, takim jak @font-face oraz rozszerzonej kontroli nad atrybutami fontu, można tworzyć bardziej spersonalizowane i zaawansowane typograficznie projekty. Wykorzystanie tych funkcji w praktyce pozwala na zwiększenie atrakcyjności i użyteczności stron internetowych, co przekłada się na lepsze doświadczenia użytkowników.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top