Hiperłącza w HTML5

Hiperłącza, znane również jako linki, są fundamentem Internetu. Umożliwiają one nawigację między stronami internetowymi, dokumentami oraz innymi zasobami online. W HTML5 hiperłącza są tworzone za pomocą elementu <a>, który jest jednym z najważniejszych elementów języka HTML, pozwalającym na łączenie zasobów w globalną sieć informacji.

Budowa hiperłącza

Element <a> używa atrybutu href (Hypertext REFerence) do określenia docelowego adresu URL. Może również zawierać inne atrybuty, takie jak target, który określa, gdzie ma zostać otwarty docelowy zasób (np. w nowej karcie przeglądarki).

Przykład użycia hiperłączy

Poniżej przedstawiono przykład dokumentu HTML5 z użyciem hiperłączy, wraz z komentarzami wyjaśniającymi poszczególne części kodu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład Hiperłącza</title>
</head>
<body>
  <!-- Komentarz: Proste hiperłącze do strony zewnętrznej -->
  <p>Przykład <a href="https://www.example.com">odwiedzin strony</a>.</p>
  
  <!-- Komentarz: Hiperłącze otwierające w nowej karcie przeglądarki -->
  <p>Odwiedź naszą <a href="https://www.example.com" 
    target="_blank">stronę pomocniczą</a> dla więcej informacji.</p>
  
  <!-- Komentarz: Hiperłącze do elementu na tej samej stronie -->
  <p>Skocz do <a href="#sekcja-dolna">dolnej sekcji</a> tej strony.</p>
  
  <!-- Komentarz: Sekcja, do której prowadzi wewnętrzne hiperłącze -->
  <h2 id="sekcja-dolna">Dolna Sekcja</h2>
  <p>To jest sekcja, do której można przejść bezpośrednio z góry strony.</p>
</body>
</html>

Dlaczego hiperłącza są ważne?

 • Nawigacja: Hiperłącza są kluczowe dla nawigacji w internecie, umożliwiając szybkie przechodzenie między zasobami.
 • Dostępność: Poprawnie zaimplementowane hiperłącza ułatwiają dostęp do treści, szczególnie dla osób korzystających z czytników ekranu.
 • SEO: Hiperłącza mają również wpływ na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania, ponieważ są jednym z czynników, które wyszukiwarki biorą pod uwagę przy indeksowaniu stron.

Podsumowanie

Hiperłącza są nieodłącznym elementem stron internetowych, umożliwiając tworzenie zintegrowanej sieci informacji. Dzięki nim użytkownicy mogą łatwo nawigować między stronami i zasobami online. Poprawne stosowanie hiperłączy w HTML5 nie tylko ułatwia użytkownikom dostęp do pożądanych treści, ale także przyczynia się do lepszej widoczności strony w internecie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

 

 

Scroll to Top