inset w CSS3

Właściwość inset w CSS3 jest stosunkowo nowym dodatkiem do zestawu narzędzi CSS, umożliwiającym bardziej zwięzłe i wygodne pozycjonowanie elementów. Jest to skrócona właściwość dla top, right, bottom oraz left, która pozwala na określenie odstępów od każdej z tych krawędzi jednocześnie, co jest szczególnie przydatne przy stosowaniu pozycjonowania absolutnego lub stałego.

Przykład wykorzystania inset w połączeniu z HTML i CSS

Poniżej znajduje się prosty przykład, który demonstruje, jak można użyć właściwości inset do pozycjonowania elementu wewnątrz kontenera. Przykład zawiera podstawową strukturę HTML oraz stylowanie CSS z wykorzystaniem właściwości inset.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania inset w CSS3</title>
  <style>
    .container {
      position: relative;
      width: 100%;
      height: 300px;
      background-color: #f0f0f0;
      border: 2px solid #000;
    }
    
    .box {
      position: absolute;
      inset: 20px 40px 60px 80px; /* top | right | bottom | left */
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
      padding: 10px;
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <div class="box">Centrowany Box z wykorzystaniem inset</div>
</div>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie, kontener .container służy jako obszar, w którym będzie pozycjonowany nasz element .box. Dzięki zastosowaniu position: absolute; dla .box oraz position: relative; dla .container, możemy dokładnie określić pozycję .box względem .container używając właściwości inset. Wartości inset: 20px 40px 60px 80px; definiują odstępy od górnej, prawej, dolnej i lewej krawędzi kontenera odpowiednio, co pozwala na precyzyjne umiejscowienie elementu wewnątrz kontenera.

Znaczenie i zalety inset

Właściwość inset wprowadza szereg zalet do procesu projektowania stron:

 • Zwięzłość: Pozwala na określenie czterech wartości (góra, prawo, dół, lewo) w jednej deklaracji, co sprawia, że kod jest bardziej zwięzły.
 • Czytelność: Ułatwia szybkie zrozumienie, jak element jest pozycjonowany względem swojego kontenera.
 • Wygodę: Upraszcza proces tworzenia responsywnego UI, pozwalając na łatwe dostosowanie pozycji elementów.

Podsumowanie

Właściwość inset w CSS3 stanowi potężne narzędzie dla web developerów, umożliwiając efektywne i wygodne pozycjonowanie elementów. Dzięki niej, można łatwiej zarządzać layoutem strony, czyniąc kod jednocześnie bardziej zwięzłym i czytelnym. Przykład użycia inset pokazuje, jak prosto można osiągnąć zaawansowane efekty wizualne, korzystając z tej właściwości. Jako że inset jest stosunkowo nowym dodatkiem, warto upewnić się, że jest on wspierany przez wszystkie przeglądarki, w których ma działać nasza strona.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top