Jak definiować właściwości do funkcji JavaScript

W JavaScript, funkcje są obiektami pierwszej klasy. Oznacza to, że tak jak inne obiekty, funkcje mogą posiadać właściwości. Ta funkcjonalność otwiera wiele możliwości, w tym definiowanie meta-danych dla funkcji, przechowywanie wyników pomiędzy wywołaniami, czy nawet definiowanie funkcji pomocniczych. W tej lekcji przyjrzymy się, jak można definiować i używać właściwości funkcji w JavaScript.

Przykład z kodem

Rozważmy prosty przykład, w którym definiujemy funkcję, a następnie dodajemy do niej właściwości. Następnie, połączymy to z prostym kodem HTML, aby zobaczyć, jak można wykorzystać tę technikę w praktyce.

Kod HTML i JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Właściwości funkcji w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <button id="increaseButton">Zwiększ licznik</button>
  <div id="counterValue">0</div>

  <script>
    // Funkcja do zwiększania licznika
    function increaseCounter() {
      increaseCounter.count++;
      document.getElementById('counterValue')
          .textContent = increaseCounter.count;
    }

    // Inicjalizacja właściwości count funkcji 
    // increaseCounter
    increaseCounter.count = 0;

    // Dodanie nasłuchiwania na kliknięcie przycisku
    document.getElementById('increaseButton')
         .addEventListener('click', increaseCounter);
  </script>
</body>
</html>

Opis działania

 • Definiowanie funkcji i właściwości: W powyższym przykładzie, zdefiniowaliśmy funkcję increaseCounter, która służy do zwiększania licznika za każdym razem, gdy użytkownik kliknie przycisk. Następnie, dodaliśmy do tej funkcji właściwość count, która służy jako licznik. Inicjalizujemy ją wartością 0.
 • Wykorzystanie właściwości funkcji: W ciele funkcji increaseCounter zwiększamy wartość count o 1, a następnie aktualizujemy zawartość elementu div o id counterValue, aby wyświetlał aktualną wartość licznika.
 • Nasłuchiwanie na zdarzenie kliknięcia: Za pomocą metody addEventListener, dodajemy nasłuchiwanie na przycisk o id increaseButton. Gdy użytkownik na niego kliknie, wywoływana jest funkcja increaseCounter.

Znaczenie właściwości funkcji

Dodawanie właściwości do funkcji otwiera przed programistami JavaScript nowe możliwości. Można wykorzystać tę technikę do przechowywania stanu między wywołaniami funkcji, definiowania konfiguracji funkcji, czy nawet przechowywania funkcji pomocniczych. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy chcemy uniknąć globalnego stanu lub kiedy potrzebujemy związanych z funkcją danych, które nie powinny być dostępne z zewnątrz.

Podsumowanie

Definiowanie właściwości do funkcji w JavaScript jest potężną techniką, która pozwala na większą elastyczność i modularność kodu. Umożliwia przechowywanie danych związanych bezpośrednio z funkcją, co może być bardzo przydatne w wielu scenariuszach programistycznych. Jak pokazano na przykładzie, jest to stosunkowo prosta technika, która jednak potrafi znacząco wpłynąć na strukturę i działanie kodu. Wykorzystanie funkcji jako obiektów i dodawanie do nich właściwości to kolejny przykład, jak JavaScript pozwala na tworzenie wyrafinowanych i elastycznych rozwiązań programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.
Scroll to Top