Jak dodawać lub odejmować czas od daty w JavaScript?

W programowaniu webowym często pojawia się potrzeba manipulacji datami, na przykład do dodawania lub odejmowania dni, miesięcy czy lat od określonej daty. JavaScript oferuje kilka metod, które ułatwiają te operacje. W tej lekcji omówimy, jak korzystać z obiektu Date w JavaScript do dodawania i odejmowania czasu od danej daty.

Przykład dodawania i odejmowania dni od daty

Załóżmy, że chcemy dodać 5 dni do aktualnej daty oraz odejmować 3 dni. Do manipulacji datą użyjemy obiektu Date oraz metod setDate() i getDate().

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Dodawanie i Odejmowanie Daty w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <p id="originalDate">Oryginalna data: </p>
  <p id="addedDate">Data po dodaniu dni: </p>
  <p id="subtractedDate">Data po odjęciu dni: </p>

  <script>
    // Pobieranie aktualnej daty
    let currentDate = new Date();

    // Wyświetlanie oryginalnej daty
    document.getElementById("originalDate").innerHTML += 
              currentDate.toDateString();

    // Dodawanie dni
    let addedDays = new Date(currentDate);

    // Dodanie 5 dni
    addedDays.setDate(currentDate.getDate() + 5);
    document.getElementById("addedDate").innerHTML += 
             addedDays.toDateString();

    // Odejmowanie dni
    let subtractedDays = new Date(currentDate);

    // // Odejmowanie 3 dni
    subtractedDays.setDate(currentDate.getDate() - 3); 
    document.getElementById("subtractedDate").innerHTML += 
               subtractedDays.toDateString();
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, na początku pobieramy aktualną datę używając new Date() i wyświetlamy ją. Następnie, aby dodać dni, tworzymy nowy obiekt daty addedDays, kopiując aktualną datę i używając metody setDate(), do której przekazujemy wynik metody getDate() z dodanymi dniami. Analogicznie postępujemy, aby odjąć dni, tworząc obiekt subtractedDays.

Podsumowanie

Manipulacja datami w JavaScript może wydawać się złożona, ale dzięki obiektowi Date i jego metodom jest stosunkowo prosta. Kluczem do efektywnej pracy z datami jest zrozumienie, jak działają metody takie jak getDate() i setDate(), które pozwalają na odczytanie i ustawienie odpowiednich części daty. W tej lekcji nauczyliśmy się, jak dodać lub odjąć dni od określonej daty, co jest częstą operacją podczas pracy z datami w aplikacjach webowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top