Jak korzystać z animacji w CSS3

Animacje w CSS3 pozwalają na dodawanie płynnych przejść i dynamicznych efektów wizualnych do elementów HTML bez konieczności używania JavaScriptu. Są one potężnym narzędziem w rękach web designerów, umożliwiającym tworzenie bardziej interaktywnych i atrakcyjnych stron internetowych.

Wprowadzenie do animacji CSS3

Animacje w CSS3 wykorzystują dwa kluczowe elementy:

 1. @keyframes – Pozwala zdefiniować etapy animacji, określając styl dla elementu w różnych punktach.
 2. animation – Seria właściwości CSS, które kontrolują, jak animacja jest aplikowana do elementu, w tym jej czas trwania, opóźnienie, ilość powtórzeń i więcej.

Przykład kodu: Prosta animacja obrotu

Poniżej znajduje się prosty przykład wykorzystania animacji CSS3, który pokazuje, jak zastosować efekt obrotu do elementu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład Animacji w CSS3</title>
  <style>
    .rotate-box {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: lightblue;
      margin: 20px;
      animation: spin 2s linear infinite;
    }

    @keyframes spin {
      from {
        transform: rotate(0deg);
      }
      to {
        transform: rotate(360deg);
      }
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="rotate-box"></div>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie, klasa .rotate-box jest przypisana do diva, który ma zostać poddany animacji. Animacja nazwana spin jest definiowana za pomocą reguły @keyframes, gdzie określamy początkowy i końcowy punkt animacji (od obrótu o 0 stopni do obrótu o 360 stopni). Właściwość animation jest następnie używana do zastosowania animacji do elementu, określając czas trwania (2s), sposób przebiegu animacji (linear) oraz to, że ma się ona odbywać w nieskończoność (infinite).

Kontrola animacji

Oto kilka kluczowych właściwości, które pozwalają kontrolować animacje:

 • animation-duration: Czas trwania animacji.
 • animation-timing-function: Określa, jak prędkość animacji zmienia się w czasie.
 • animation-delay: Opóźnienie rozpoczęcia animacji.
 • animation-iteration-count: Liczba powtórzeń animacji.
 • animation-direction: Kierunek animacji.
 • animation-fill-mode: Określa, jakie style są stosowane do elementu przed i po animacji.

Podsumowanie

Animacje w CSS3 oferują potężne narzędzie do tworzenia dynamicznych i interaktywnych stron internetowych. Dzięki prostocie użycia i szerokiemu wsparciu w przeglądarkach, animacje CSS3 stają się niezbędnym elementem w arsenale każdego web developera. Pamiętając o kilku kluczowych właściwościach i technikach, możesz łatwo dodać atrakcyjne efekty wizualne do swoich projektów webowych, zwiększając ich atrakcyjność i użyteczność.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top