Jak można skorzystać z cookies w przeglądarce w JavaScript

Cookies (ciasteczka) są małymi fragmentami danych wysyłanymi przez serwer WWW i przechowywanymi przez przeglądarkę użytkownika. Służą one do przechowywania informacji pomiędzy sesjami przeglądania. W JavaScript, cookies mogą być używane do przechowywania danych użytkownika, takich jak preferencje lub status logowania. W tej lekcji omówimy, jak można korzystać z cookies w JavaScript, zarówno do zapisywania, odczytywania, jak i usuwania ciasteczek.

Zapisywanie cookie

Aby zapisać cookie, możemy użyć właściwości document.cookie w JavaScript. Poniższy przykład pokazuje, jak zapisać ciasteczko o nazwie “user” z wartością “John Doe”, które wygaśnie za 7 dni.

// Ustawianie cookie
let expiryDate = new Date();
expiryDate.setTime(expiryDate.getTime() + (7*24*60*60*1000)); // 7 dni od teraz
let expires = "expires=" + expiryDate.toUTCString();
document.cookie = "user=John Doe; " + expires + "; path=/";
Odczytywanie cookie

Odczytanie wartości cookie wymaga nieco więcej pracy, ponieważ document.cookie zwraca wszystkie cookies jako jeden długi string. Musimy więc napisać funkcję, która przeszuka ten string i znajdzie wartość interesującego nas ciasteczka.

// Odczytywanie wartości cookie
function getCookie(cname) {
  let name = cname + "=";
  let decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
  let ca = decodedCookie.split(';');
  for(let i = 0; i < ca.length; i++) {
    let c = ca[i];
    while (c.charAt(0) == ' ') {
      c = c.substring(1);
    }
    if (c.indexOf(name) == 0) {
      return c.substring(name.length, c.length);
    }
  }
  return "";
}

let user = getCookie("user");
console.log("Wartość cookie 'user':", user);
Usuwanie cookie

Aby usunąć cookie, ustawiamy datę wygaśnięcia na przeszłość. Poniżej przykład jak usunąć ciasteczko “user”.

// Usuwanie cookie
document.cookie = "user=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;";

Podsumowanie

W tej lekcji omówiliśmy, jak w JavaScript korzystać z cookies do zapisywania, odczytywania i usuwania danych między sesjami przeglądania. Cookies są potężnym narzędziem, które może pomóc w tworzeniu bardziej interaktywnych i użytecznych stron internetowych, pozwalając na przechowywanie danych użytkownika na lokalnej maszynie. Ważne jest jednak, aby używać cookies z rozwagą i zawsze informować użytkowników o ich zastosowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o prywatności.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top