Jaka jest różnica między programowaniem asynchronicznym a synchronicznym w JavaScript?

Programowanie asynchroniczne i synchroniczne to dwa podejścia do wykonania kodu, które mają fundamentalne znaczenie dla zachowania aplikacji JavaScript. W kontekście JavaScript, synchroniczność odnosi się do wykonywania kodu w kolejności, linia po linii, natomiast asynchroniczność pozwala na przesunięcie czasowe niektórych operacji, takich jak pobieranie danych z sieci, co pozwala na kontynuowanie działania programu bez czekania na zakończenie tych operacji.

Synchroniczne wykonywanie kodu

W programowaniu synchronicznym, kod jest wykonywany sekwencyjnie. Oznacza to, że każda operacja musi zostać zakończona, zanim rozpocznie się następna. Przykład synchronicznego kodu JavaScript:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Synchroniczne działanie JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Synchroniczne wywołanie funkcji
    function synchronizeTasks() {
      let task1 = "Zadanie 1 zakończone";
      console.log(task1);

      let task2 = "Zadanie 2 zakończone";
      console.log(task2);
    }

    synchronizeTasks();
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie, console.log(task2) nie zostanie wykonane, dopóki nie zakończy się console.log(task1), co jest charakterystyczne dla synchronicznego wykonywania kodu.

Asynchroniczne wykonywanie kodu

Asynchroniczność w JavaScript umożliwia wykonywanie kodu w sposób, który nie blokuje kolejki wywołań. Najczęściej stosowane są tutaj funkcje zwrotne, Promises oraz async/await. Przykład asynchronicznego kodu:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Asynchroniczne działanie JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Asynchroniczne wywołanie funkcji
    function asynchronousTask() {
      console.log('Zadanie 1 start');

      setTimeout(() => {
        console.log('Zadanie 1 zakończone po 2 sekundach');
      }, 2000);

      console.log('Zadanie 2 start');
    }

    asynchronousTask();
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie, nie czekamy na zakończenie setTimeout() (symulującego zadanie asynchroniczne, takie jak żądanie do serwera), aby kontynuować wykonywanie kodu. To pozwala na wykonanie console.log('Zadanie 2 start') przed zakończeniem setTimeout(), co demonstruje asynchroniczność.

Podsumowanie

Różnica między programowaniem asynchronicznym a synchronicznym w JavaScript jest kluczowa dla zrozumienia, jak zarządzać operacjami, które mogą trwać dłużej, takimi jak żądania sieciowe. Synchroniczność wymusza czekanie na zakończenie każdej operacji, co może prowadzić do “zawieszania” aplikacji, gdy operacje trwają długo. Asynchroniczność pozwala na uniknięcie blokowania, poprzez wykonywanie operacji w tle, co zwiększa reaktywność i wydajność aplikacji. Zrozumienie tych koncepcji jest niezbędne dla każdego programisty JavaScript, aby tworzyć aplikacje, które są zarówno wydajne, jak i przyjazne dla użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top