Czym jest Jednowątkowość JavaScriptu

JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, szeroko stosowanym w tworzeniu interaktywnych stron internetowych. Jedną z fundamentalnych cech JavaScriptu jest jego jednowątkowość, która ma znaczący wpływ na sposób, w jaki są projektowane i wykonywane aplikacje webowe.

Jednowątkowość JavaScriptu

JavaScript został zaprojektowany jako język jednowątkowy. Oznacza to, że może on wykonywać tylko jedną operację w danym momencie. Za tę charakterystykę odpowiedzialny jest tzw. model asynchroniczny obsługiwany przez pętlę zdarzeń (event loop), który pozwala JavaScriptowi na efektywne zarządzanie operacjami I/O bez blokowania głównego wątku.

Jednowątkowość w JavaScript jest realizowana dzięki mechanizmowi zwanemu “event loop”, który umożliwia asynchroniczne wykonywanie zadań, takich jak żądania sieciowe, operacje na plikach, czy też opóźnione wykonanie kodu (np. za pomocą setTimeout).

Przykład: Asynchroniczność w praktyce

Aby lepiej zrozumieć, jak JavaScript radzi sobie z asynchronicznością, przyjrzyjmy się prostemu przykładowi, który łączy HTML i JavaScript w jednym pliku

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład JavaScript</title>
</head>
<body>
  <button id="myButton">Kliknij mnie</button>
  <script>
    // Wybór elementu button i przypisanie mu 
    // funkcji obsługi kliknięcia
    document.getElementById('myButton')
     .addEventListener('click', function() {
      console.log('Przycisk został kliknięty');

      // Symulacja operacji asynchronicznej za
      // pomocą setTimeout
      setTimeout(function() {
        console.log('Operacja asynchroniczna zakończona');
      }, 2000);

      console.log('Koniec funkcji obsługi kliknięcia');
    });
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, po kliknięciu przycisku, widzimy trzy komunikaty w konsoli. Pierwszy i trzeci komunikat pojawiają się natychmiast, jeden po drugim, pokazując synchroniczne zachowanie JavaScriptu. Komunikat pośrodku, pochodzący z setTimeout, pojawia się po 2 sekundach, demonstrując asynchroniczne działanie w jednowątkowym środowisku JavaScriptu.

Znaczenie jednowątkowości i asynchroniczności

Jednowątkowość i asynchroniczność w JavaScript mają kluczowe znaczenie dla tworzenia płynnych i responsywnych aplikacji webowych. Dzięki nim:

 • Unikamy blokowania UI: Długotrwałe operacje nie blokują interfejsu użytkownika, co pozwala aplikacjom na płynne działanie.
 • Efektywne zarządzanie zadaniami: Event loop umożliwia efektywne zarządzanie zadaniami asynchronicznymi, takimi jak operacje wejścia/wyjścia czy zapytania do bazy danych, bez potrzeby tworzenia dodatkowych wątków.

Podsumowanie

Jednowątkowość JavaScriptu, wspierana przez mechanizm event loop, jest fundamentalną cechą języka, która umożliwia tworzenie responsywnych i wydajnych aplikacji webowych. Dzięki asynchronicznemu modelowi wykonania, JavaScript radzi sobie z operacjami, które mogłyby zablokować główny wątek, zapewniając płynne działanie aplikacji bez kompromisów w zakresie wydajności.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top