Letter-spacing w CSS3

letter-spacing jest właściwością CSS, która pozwala na kontrolowanie odstępów między literami w tekście. Może być to bardzo przydatne w web designie, aby poprawić czytelność tekstu lub osiągnąć określony efekt wizualny. Właściwość ta przyjmuje różne wartości, w tym jednostki takie jak em, px, % oraz wartość normal, która jest wartością domyślną, oznaczającą standardowy odstęp stosowany przez przeglądarkę.

Przykład użycia letter-spacing

Poniżej znajduje się prosty przykład, pokazujący jak można wykorzystać letter-spacing w HTML i CSS, aby zmodyfikować wygląd tekstu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania letter-spacing w CSS3</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    .wide-spacing {
      letter-spacing: 0.1em; /* Szeroki odstęp */
    }
    .normal-spacing {
      letter-spacing: normal; /* Standardowy odstęp */
    }
    .narrow-spacing {
      letter-spacing: -0.05em; /* Wąski odstęp */
    }
  </style>
</head>
<body>

  <p class="wide-spacing">To jest tekst z szerokim odstępem między literami.</p>
  <p class="normal-spacing">To jest tekst ze standardowym odstępem między literami.</p>
  <p class="narrow-spacing">To jest tekst z wąskim odstępem między literami.</p>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie zdefiniowano trzy klasy CSS, które stosują różne wartości letter-spacing do paragrafów (<p>). Klasa .wide-spacing zwiększa odstęp między literami, .normal-spacing używa domyślnego odstępu, a .narrow-spacing zmniejsza odstęp między literami.

Zastosowanie

Właściwość letter-spacing znajduje zastosowanie przede wszystkim w:

 • Poprawie czytelności tekstu, szczególnie przy małych rozmiarach czcionki lub w fontach o wąskiej szerokości.
 • Stylizacji nagłówków lub elementów graficznych zawierających tekst, gdzie unikalny wygląd tekstu może przyciągnąć uwagę użytkownika.
 • Tworzeniu efektu tekstu monospaced (o stałej szerokości), nawet jeśli używana czcionka nie jest monospaced, przez odpowiednie dostosowanie odstępów.

Podsumowanie

Właściwość letter-spacing w CSS3 jest potężnym narzędziem w rękach web designerów, pozwalającym na subtelne, ale skuteczne dostosowanie prezentacji tekstu na stronach internetowych. Poprzez manipulację odstępami między literami, można znacząco wpłynąć na wizualną atrakcyjność tekstu, jego czytelność oraz ogólne wrażenie estetyczne projektu. Jak pokazuje przykład, jest to prosta, ale efektywna metoda na ożywienie i dopracowanie tekstów na stronie, bez konieczności użycia skomplikowanego kodu czy grafiki.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top