Operatory porównania w PHP

Operatory porównania w PHP służą do porównywania dwóch wartości. Są one kluczowym elementem kontrolowania przepływu programu, umożliwiając wykonywanie różnych działań w zależności od wyniku porównania. W tej lekcji przyjrzymy się różnym operatorom porównania dostępnym w PHP i zobaczymy, jak mogą być wykorzystane w praktycznych przykładach.

Rodzaje Operatorów Porównania:

 • Równość (==): Sprawdza, czy dwie wartości są równe po konwersji typów.
 • Identyczność (===): Sprawdza, czy dwie wartości są równe i tego samego typu.
 • Nierówność (!= lub <>): Sprawdza, czy dwie wartości są różne.
 • Nieidentyczność (!==): Sprawdza, czy dwie wartości są różne lub różnego typu.
 • Większy niż (>), mniejszy niż (<), większy lub równy (>=), mniejszy lub równy (<=).

Przykład Użycia Operatorów Porównania:

Rozważmy prosty scenariusz, w którym chcemy porównać wyniki testów i wyświetlić odpowiedni komunikat na stronie internetowej.

<?php
// Deklaracja wyników testów
$testUser = 75;
$passingScore = 70;

// Porównanie wyników
if ($testUser >= $passingScore) {
  $message = "Gratulacje! Zdałeś test.";
} else {
  $message = "Niestety, nie zdałeś testu. Spróbuj ponownie!";
}
?>

Różnica między == a ===:

Jednym z najważniejszych rozróżnień w PHP jest różnica między == (równość) a === (identyczność). Operator == porównuje wartości po konwersji typów, co może prowadzić do nieoczekiwanych wyników. Operator === porównuje zarówno wartości, jak i typy danych, co jest zwykle bezpieczniejszym wyborem podczas pisania kodu.

if ("10" == 10) {
  echo "Równe wartości po konwersji typów.<br>";
}

if ("10" === 10) {
  echo "Ten tekst nie zostanie wyświetlony, ponieważ typy są różne.";
} else {
  echo "Różne wartości lub typy danych.<br>";
}

Podsumowanie:

Operatorzy porównania w PHP są fundamentalnym narzędziem umożliwiającym kontrolę przepływu programu i podejmowanie decyzji na podstawie wyników porównań. Zrozumienie różnic między poszczególnymi operatorami oraz kiedy każdy z nich należy stosować, jest kluczowe dla tworzenia efektywnego i bezbłędnego kodu. W praktycznym zastosowaniu, wybór między == a === może mieć znaczący wpływ na działanie aplikacji, dlatego warto zawsze dokładnie rozważyć, który operator jest odpowiedni w danej sytuacji.

 

Scroll to Top