Overflow w CSS3

W CSS3 właściwość overflow jest używana do określenia, co dzieje się z treścią elementu, gdy jest ona za duża, aby zmieścić się w wyznaczonym obszarze. Ta właściwość pozwala kontrolować sposób wyświetlania nadmiarowej treści, czy to przez jej ukrycie, pokazanie pasków przewijania lub automatyczne dostosowanie.

Przykład użycia overflow

Poniżej przedstawiam przykład, w którym demonstruję działanie właściwości overflow w praktyce. Przykład zawiera prosty kod HTML z elementem div, w którym treść przekracza dostępne miejsce, oraz CSS określający zachowanie overflow.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania overflow w CSS3</title>
  <style>
    .overflow-example {
      width: 200px;
      height: 100px;
      border: 1px solid black;
      overflow: auto; /* Możliwe wartości: visible, hidden, scroll, auto */
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="overflow-example">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor,
  dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam.
</div>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie, dla klasy .overflow-example ustawiona jest szerokość (width) i wysokość (height), a także border, aby lepiej zobrazować obszar elementu. Właściwość overflow ustawiona jest na auto, co oznacza, że przeglądarka samodzielnie zdecyduje, czy potrzebne są paski przewijania, aby wyświetlić całą treść.

Opcje właściwości overflow

 • visible: Domyślna wartość. Nadmiarowa treść wyświetlana jest poza blokiem.
 • hidden: Nadmiarowa treść jest ukryta i nie można jej przewijać.
 • scroll: Zawsze wyświetlane są paski przewijania, niezależnie od tego, czy są potrzebne.
 • auto: Paski przewijania pojawiają się tylko wtedy, gdy są potrzebne do wyświetlenia całej treści.

Znaczenie overflow w projektowaniu stron

Właściwość overflow ma kluczowe znaczenie w projektowaniu responsywnych i interaktywnych interfejsów użytkownika. Umożliwia ona tworzenie czystych i użytecznych layoutów, nawet gdy treść przekracza założone wymiary elementów. Używając overflow, projektanci mogą uniknąć niepożądanych efektów wizualnych, takich jak wylewanie się tekstu poza elementy czy niekontrolowane rozszerzanie się layoutu.

Podsumowanie

Właściwość overflow w CSS3 oferuje potężne narzędzie do kontrolowania wyświetlania treści, która przekracza wymiary elementu. Poprzez odpowiednie jej zastosowanie, można znacząco poprawić użyteczność i estetykę stron internetowych. Ważne jest eksperymentowanie z różnymi wartościami overflow, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla konkretnego przypadku.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top