Praca z łańcuchami znaków w PHP

Stringi, czyli ciągi znaków, to jeden z podstawowych typów danych w PHP, używany do przechowywania i manipulowania tekstami. PHP oferuje bogaty zestaw funkcji umożliwiających efektywną pracę ze stringami, co czyni ten język szczególnie przydatnym przy tworzeniu dynamicznych stron internetowych i aplikacji webowych.

Tworzenie Stringów

W PHP stringi można tworzyć na dwa główne sposoby: za pomocą pojedynczych (') lub podwójnych (") cudzysłowów. Różnica między nimi polega na tym, że stringi w podwójnych cudzysłowach mogą interpretować zmienne i niektóre sekwencje ucieczki, takie jak znaki nowej linii (\n) czy tabulacji (\t).

$hello = 'Witaj świecie!';
$greeting = "Dzień dobry, $name!";

Konkatenacja Stringów

PHP używa kropki (.) do łączenia, czyli konkatenacji stringów.

$firstName = "Jan";
$lastName = "Kowalski";
$fullName = $firstName . " " . $lastName;
echo $fullName; // Wyświetli "Jan Kowalski"

Przydatne Funkcje dla Stringów

PHP posiada wiele wbudowanych funkcji do pracy ze stringami. Oto kilka przykładowych:

 • strlen($string) – zwraca długość stringa.
 • str_replace($search, $replace, $subject) – zamienia wszystkie wystąpienia $search na $replace w $subject.
 • strtolower($string) i strtoupper($string) – zmieniają wszystkie litery w stringu na małe lub duże.
 • strpos($haystack, $needle) – znajduje pozycję pierwszego wystąpienia $needle w $haystack.

Przykład Użycia Funkcji Stringowych:

$text = "PHP jest niesamowity!";
echo strlen($text); // Wyświetli długość stringa

// Zmienia "niesamowity" na "wspaniały"
echo str_replace("niesamowity", "wspaniały", $text); 
echo strtoupper($text); // Zmienia wszystkie litery na duże

Praca ze Zmiennymi w Stringach

Warto zauważyć, że podwójne cudzysłowy pozwalają na osadzanie zmiennych bezpośrednio w stringu, co może ułatwić formatowanie tekstu:

$name = "Ola";
echo "Cześć, $name! Jak się masz?";

Integracja Stringów z HTML:

Stringi często są wykorzystywane do generowania treści HTML w PHP:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Stringi w PHP</title>
</head>
<body>
  <?php
  $welcome = "Witaj na mojej stronie!";
  echo "<h1>$welcome</h1>";
  ?>
</body>
</html>

Podsumowanie:

Praca ze stringami jest niezbędnym elementem programowania w PHP, umożliwiającym tworzenie dynamicznych treści na stronach internetowych. Dzięki bogatej bibliotece funkcji PHP, manipulacja i obsługa tekstów staje się szybka i intuicyjna. W kolejnych lekcjach będziemy kontynuować eksplorację możliwości PHP, zagłębiając się w bardziej zaawansowane techniki pracy ze stringami i innymi typami danych.

Scroll to Top