Pseudoelementy w CSS

Pseudoelementy w CSS pozwalają na stylizację określonych części elementów, takich jak pierwsza litera (::first-letter) czy pierwsza linia tekstu (::first-line), a także na tworzenie elementów w strukturze dokumentu, które nie istnieją w HTML, na przykład ::before i ::after. Są one nieocenione przy dodawaniu ozdobników, cieni, czy modyfikowaniu wyglądu bez konieczności zmian w HTML.

Najczęściej używane pseudoelementy:

 • ::before i ::after: Pozwalają na wstawienie treści przed lub po wybranym elemencie.
 • ::first-letter i ::first-line: Stylizują pierwszą literę lub linię tekstu w elemencie blokowym.
 • ::selection: Pozwala na stylizację tekstu zaznaczonego przez użytkownika.

Przykład użycia pseudoelementów

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład pseudoelementów</title>
  <style>
    /* Stylizacja pierwszej litery */
    p::first-letter {
      font-size: 200%;
      color: red;
    }

    /* Stylizacja przed i po elemencie */
    .decorated::before, .decorated::after {
      content: "★";
      color: gold;
    }

    /* Stylizacja zaznaczonego tekstu */
    ::selection {
      background: lightblue;
      color: white;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Przykładowy tekst z wyróżnioną pierwszą literą i zaznaczeniem.</p>
  <p class="decorated">Tekst z dekoracją przed i po.</p>
</body>
</html>

Dobre praktyki

 • Używaj pseudoelementów ::before i ::after do dodawania ozdobników lub małej ilości treści bez zmiany struktury HTML.
 • Stylizuj ::first-letter i ::first-line dla eleganckiego wyglądu akapitów, szczególnie w artykułach czy wpisach blogowych.
 • Zastosuj ::selection dla spersonalizowanego efektu zaznaczenia tekstu, co może poprawić czytelność i estetykę strony.

Podsumowanie

Pseudoelementy są potężnym narzędziem w arsenale każdego front-end developera, pozwalającym na bardziej zaawansowaną stylizację elementów strony. Dzięki nim można wprowadzać zmiany wizualne bez potrzeby modyfikacji struktury HTML, co jest szczególnie ważne w kontekście utrzymania czystego i semantycznego kodu. Pseudoelementy umożliwiają tworzenie bogatych, interaktywnych i atrakcyjnych interfejsów użytkownika przy minimalnym wysiłku.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top