SWAPI – api dla miłośników Star Wars

Ostatnio poszukując jakiegoś ciekawego api znalazłem SWAPI czyli Star Wars API. Trzeba przyznać że ilość zgromadzonych w bazie informacji jest wręcz przeogromna. Zobaczmy kilka przykładów:

function findPeople(str) {
    fetch("https://swapi.dev/api/people/?search=" + str)
     .then((response) => response.json())
     .then((data) => console.log(data));
 }

Rezultat w JSON:

{
  "count":1,
  "next":null,
  "previous":null,
  "results":[
   {
     "name":"Boba Fett",
     "height":"183",
     "mass":"78.2",
     "hair_color":"black",
     "skin_color":"fair",
     "eye_color":"brown",
     "birth_year":"31.5BBY",
     "gender":"male",
     "homeworld":"https://swapi.dev/api/planets/10/",
     "films":[
      "https://swapi.dev/api/films/2/",
      "https://swapi.dev/api/films/3/",
      "https://swapi.dev/api/films/5/"
     ],
     "species":[
      
     ],
     "vehicles":[
      
     ],
     "starships":[
      "https://swapi.dev/api/starships/21/"
     ],
     "created":"2014-12-15T12:49:32.457000Z",
     "edited":"2014-12-20T21:17:50.349000Z",
     "url":"https://swapi.dev/api/people/22/"
   }
  ]
}

Oczywiście odwołując się do podanych w JSON endpointów dostaniemy kolejne dane np o statku Slave 1 z url “https://swapi.dev/api/starships/21/”

{
  "name":"Slave 1",
  "model":"Firespray-31-class patrol and attack",
  "manufacturer":"Kuat Systems Engineering",
  "cost_in_credits":"unknown",
  "length":"21.5",
  "max_atmosphering_speed":"1000",
  "crew":"1",
  "passengers":"6",
  "cargo_capacity":"70000",
  "consumables":"1 month",
  "hyperdrive_rating":"3.0",
  "MGLT":"70",
  "starship_class":"Patrol craft",
  "pilots":[
   "https://swapi.dev/api/people/22/"
  ],
  "films":[
   "https://swapi.dev/api/films/2/",
   "https://swapi.dev/api/films/5/"
  ],
  "created":"2014-12-15T13:00:56.332000Z",
  "edited":"2014-12-20T21:23:49.897000Z",
  "url":"https://swapi.dev/api/starships/21/"
}

Może coś o planecie Tatooine? Nie ma problemu: “https://swapi.dev/api/planets/1/”

{
  "name":"Tatooine",
  "rotation_period":"23",
  "orbital_period":"304",
  "diameter":"10465",
  "climate":"arid",
  "gravity":"1 standard",
  "terrain":"desert",
  "surface_water":"1",
  "population":"200000",
  "residents":[
   "https://swapi.dev/api/people/1/",
   "https://swapi.dev/api/people/2/",
   "https://swapi.dev/api/people/4/",
   "https://swapi.dev/api/people/6/",
   "https://swapi.dev/api/people/7/",
   "https://swapi.dev/api/people/8/",
   "https://swapi.dev/api/people/9/",
   "https://swapi.dev/api/people/11/",
   "https://swapi.dev/api/people/43/",
   "https://swapi.dev/api/people/62/"
  ],
  "films":[
   "https://swapi.dev/api/films/1/",
   "https://swapi.dev/api/films/3/",
   "https://swapi.dev/api/films/4/",
   "https://swapi.dev/api/films/5/",
   "https://swapi.dev/api/films/6/"
  ],
  "created":"2014-12-09T13:50:49.641000Z",
  "edited":"2014-12-20T20:58:18.411000Z",
  "url":"https://swapi.dev/api/planets/1/"
}

Dokumentacja posiada wiele przykładów, warto ją sprawdzić 🙂
https://swapi.dev/documentation

Scroll to Top