Właściwość Align-content w CSS3

Właściwość align-content w Flexbox CSS3 umożliwia kontrolę nad zachowaniem wielu linii wewnątrz flex kontenera wzdłuż osi poprzecznej (cross axis). Jest to szczególnie użyteczne w kontenerach flex, które mają flex-wrap ustawiony na wrap lub wrap-reverse i zawierają wystarczająco dużo elementów, by zapełnić więcej niż jedną linię.

Dostępne wartości właściwości align-content:

 • stretch: Domyślna wartość. Linie rozciągają się, by zająć całą dostępną przestrzeń w kontenerze.
 • flex-start: Linie są wyrównane do początku kontenera.
 • flex-end: Linie są wyrównane do końca kontenera.
 • center: Linie są wyśrodkowane w kontenerze.
 • space-between: Linie są równomiernie rozmieszczone w kontenerze; pierwsza linia jest na początku, a ostatnia na końcu.
 • space-around: Linie są równomiernie rozmieszczone z tą samą przestrzenią wokół każdej linii.
 • space-evenly: Przestrzeń między wszystkimi liniami (włącznie z krawędziami kontenera) jest równa.

Przykład użycia align-content:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Align-content w CSS3</title>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      align-content: space-around; /* Zastosowanie właściwości */
      height: 500px; /* Wysokość kontenera, by pokazać efekt */
      border: 2px solid black;
    }
    
    .box {
      width: 100px; /* Szerokość pojedynczego elementu */
      height: 100px;
      margin: 5px;
      background-color: lightblue;
      text-align: center;
      line-height: 100px; /* Centrowanie tekstu w pionie */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <!-- Generowanie wielu pudełek, by zapełnić kontener -->
    <div class="box">1</div>
    <div class="box">2</div>
    <div class="box">3</div>
    <div class="box">4</div>
    <div class="box">5</div>
    <div class="box">6</div>
    <div class="box">7</div>
    <div class="box">8</div>
    <div class="box">9</div>
  </div>
</body>
</html>

 

Align-content najlepiej sprawdza się w sytuacjach, gdy potrzebujemy kontrolować rozmieszczenie wielu linii elementów w kontenerze flex, który ma więcej przestrzeni w osi poprzecznej. Dzięki tej właściwości możemy osiągnąć różne efekty wizualne, od równomiernego rozmieszczenia linii po ich ścisłe wyśrodkowanie, co jest szczególnie przydatne w responsywnym web designie.

Podsumowanie:

Align-content jest potężnym narzędziem w arsenale Flexbox, umożliwiającym finezyjną kontrolę nad rozmieszczeniem linii elementów w kontenerze flex. Pozwala na łatwe zarządzanie przestrzenią wewnątrz kontenerów flex, które zawierają więcej niż jedną linię elementów, co jest kluczowe przy tworzeniu elastycznych i responsywnych układów strony.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top