Właściwość Align-items w CSS3 i Flexbox

Właściwość align-items w modelu Flexbox CSS3 służy do wyrównywania elementów flex (flex items) wewnątrz ich kontenera (flex container) wzdłuż osi poprzecznej (cross axis). Jest to niezwykle przydatne narzędzie do kontrolowania sposobu, w jaki elementy są rozmieszczone w pionie w kontenerze flex.

Dostępne wartości właściwości align-items:

 • stretch: Domyślna wartość. Elementy flex są rozciągane, aby zajmować całą wysokość kontenera.
 • flex-start: Elementy są wyrównane do góry kontenera.
 • flex-end: Elementy są wyrównane do dołu kontenera.
 • center: Elementy są wyśrodkowane w pionie wewnątrz kontenera.
 • baseline: Elementy są wyrównane względem ich linii bazowej tekstu.

Przykład użycia align-items:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Align-items w CSS3</title>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      height: 200px;
      border: 2px solid black;
      margin-bottom: 20px; /* Odstęp między kontenerami */
    }
    
    .flex-start { align-items: flex-start; }
    .flex-end { align-items: flex-end; }
    .center { align-items: center; }
    .stretch { align-items: stretch; }
    .baseline { align-items: baseline; }
    
    .box {
      width: 50px;
      height: 50px; /* Wysokość dla celów demonstracyjnych */
      background-color: lightblue;
      margin: 5px;
      /* Dodanie tekstu do zobrazowania działania 'baseline' */
      font-size: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container flex-start">
    <div class="box">Start</div>
    <div class="box" style="height: 100px;">Taller</div>
  </div>
  <div class="container flex-end">
    <div class="box">End</div>
  </div>
  <div class="container center">
    <div class="box">Center</div>
  </div>
  <div class="container stretch">
    <div class="box" style="height: auto;">Stretch</div>
  </div>
  <div class="container baseline">
    <div class="box">Baseline</div>
    <div class="box" style="font-size: 30px;">Text</div>
  </div>
</body>
</html>

Praktyczne zastosowanie align-items:

 • Tworzenie responsywnych układów: align-items jest kluczowe dla projektowania responsywnych layoutów, które zachowują estetyczne wyrównanie niezależnie od rozmiaru zawartości.
 • Centrowanie zawartości: Wyśrodkowanie elementów w pionie jest częstą potrzebą w web designie, a align-items: center; oferuje prostą metodę na osiągnięcie tego celu.
 • Elastyczne zarządzanie wysokością elementów: Używając align-items: stretch;, możesz łatwo zapewnić, że wszystkie elementy w kontenerze flex zajmą całą dostępną wysokość, tworząc spójny i estetyczny układ.

Podsumowanie:

Align-items w Flexbox jest potężnym narzędziem do kontrolowania wyrównania elementów wzdłuż osi poprzecznej w kontenerze flex. Pozwala na łatwe i efektywne zarządzanie rozmieszczeniem elementów, co jest niezbędne w projektowaniu nowoczesnych, responsywnych stron internetowych. Zrozumienie działania align-items i innych właściwości Flexbox pozwala tworzyć zaawansowane układy strony z minimalnym wysiłkiem.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top