Właściwość Justify-content w CSS3

Właściwość justify-content w Flexbox CSS3 pozwala na kontrolowanie wyrównania elementów flex wewnątrz ich kontenera wzdłuż głównej osi (main axis). Jest to kluczowe narzędzie do precyzyjnego pozycjonowania zawartości wewnątrz flex kontenerów, umożliwiające tworzenie responsywnych i elastycznych układów strony.

Dostępne wartości właściwości justify-content:

 • flex-start: Elementy są wyrównane do początku kontenera.
 • flex-end: Elementy są wyrównane do końca kontenera.
 • center: Elementy są wyśrodkowane w kontenerze.
 • space-between: Elementy są równomiernie rozmieszczone w kontenerze; pierwszy element znajduje się na początku, a ostatni na końcu kontenera.
 • space-around: Elementy są równomiernie rozmieszczone z tą samą przestrzenią wokół nich.
 • space-evenly: Przestrzeń między wszystkimi elementami (włącznie z krawędziami kontenera) jest równa.

Przykład użycia justify-content:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Justify-content w CSS3</title>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      height: 100px;
      border: 2px solid black;
    }
    
    .flex-start { justify-content: flex-start; }
    .flex-end { justify-content: flex-end; }
    .center { justify-content: center; }
    .space-between { justify-content: space-between; }
    .space-around { justify-content: space-around; }
    .space-evenly { justify-content: space-evenly; }
    
    .box {
      width: 50px;
      height: 50px;
      background-color: lightblue;
      margin: 5px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container flex-start">
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
  </div>
  <div class="container flex-end">
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
  </div>
  <!-- Powtarzaj strukturę dla każdej wartości justify-content -->
</body>
</html>

Dobre praktyki:

 • Używaj justify-content dla układów flex: Właściwość ta jest przeznaczona do użycia z kontenerami flex, co pozwala na tworzenie zaawansowanych układów z łatwym wyrównaniem elementów.
 • Responsywność: justify-content może być używany w połączeniu z zapytaniami medialnymi, aby dostosować układ elementów w zależności od rozmiaru ekranu.

Podsumowanie:

Właściwość justify-content w Flexbox to potężne narzędzie do kontroli wyrównania elementów wewnątrz kontenera flex. Pozwala ona na łatwe zarządzanie przestrzenią i pozycjonowanie zawartości, co jest kluczowe w projektowaniu responsywnych i estetycznie przyjemnych stron internetowych. Zrozumienie i stosowanie różnych wartości justify-content może znacznie ułatwić tworzenie elastycznych układów strony, dopasowanych do potrzeb użytkowników.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top