Word-wrap w CSS3

Właściwość word-wrap w CSS3, znana również jako overflow-wrap, pozwala na kontrolę łamania długich słów i adresów URL w tekście, aby nie wychodziły one poza granice swojego kontenera. Jest to szczególnie przydatne w projektowaniu responsywnych stron internetowych, gdzie kontrola nad tekstem musi być elastyczna, aby dostosować się do różnych rozmiarów ekranu.

Przykład użycia word-wrap

Poniżej znajduje się przykład wykorzystania word-wrap w prostym dokumencie HTML z odrobiną JavaScriptu, aby zilustrować efekt działania tej właściwości.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania word-wrap w CSS3</title>
  <style>
    .wordWrapExample {
      width: 200px; /* Szerokość kontenera, by zilustrować łamanie tekstu */
      border: 1px solid #000; /* Ramka, by lepiej widzieć granice kontenera */
      padding: 10px; /* Dodanie odstępu wewnątrz kontenera */
      word-wrap: break-word; /* Włączenie łamania długich słów */
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="wordWrapExample">
  Bardzodługiesłowożebyzobaczyćjakword-wrapdziała: 
  supercalifragilisticexpialidociousdokądnieprzerwie.
</div>

</body>
</html>

Opis działania

W powyższym przykładzie, styl .wordWrapExample jest stosowany do diva, który zawiera bardzo długie słowo. Dzięki ustawieniu word-wrap: break-word;, długie słowo jest łamane w taki sposób, aby nie wychodziło poza ustawione granice szerokości kontenera (200px w tym przypadku). Jest to szczególnie użyteczne, gdy pracujemy z tekstem, który może zawierać długie łańcuchy znaków, takie jak adresy URL czy identyfikatory.

Zastosowanie word-wrap

Właściwość word-wrap jest szczególnie przydatna w:

 • Responsywnych layoutach, gdzie szerokość kontenerów może się zmieniać,
 • Tekstach zawierających długie ciągi znaków bez spacji, które mogą zakłócić układ strony,
 • Projektach wymagających zachowania tekstu w obrębie określonych granic bez ucinania.

Podsumowanie

Właściwość word-wrap w CSS3 jest niezastąpionym narzędziem dla web developerów, pozwalającym na efektywne zarządzanie tekstem i zapobieganie problemom z wyświetlaniem długich słów lub ciągów znaków. Dzięki jej zastosowaniu, można łatwiej tworzyć responsywne i estetycznie przyjemne layouty, które poprawiają czytelność i ogólne wrażenia użytkownika ze strony.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top