Wstęp do Css 3

Cascading Style Sheets (CSS) to język służący do opisu prezentacji dokumentów napisanych w języku HTML lub XML. CSS pozwala twórcom stron internetowych na kontrolę nad wyglądem ich stron, umożliwiając oddzielenie struktury dokumentu od jego stylizacji.

Początki CSS

Historia CSS zaczyna się w 1994 roku, kiedy to Håkon Wium Lie, pracujący wówczas w CERN, zaproponował koncepcję stylów dla stron internetowych. W 1996 roku CSS1 został opublikowany jako rekomendacja przez World Wide Web Consortium (W3C), stając się pierwszą oficjalną specyfikacją CSS.

Rozwój CSS

 • CSS1 (1996): Pierwsza wersja CSS, wprowadzająca podstawy stylizacji, takie jak kolory, tła, marginesy, paddingi i fonty.
 • CSS2 (1998): Rozszerzenie CSS1, dodające wsparcie dla pozycjonowania, z-index, widoczności oraz nowych selektorów.
 • CSS3 (rozpoczęcie prac w 1999): Nie jest jedną specyfikacją, lecz serią modułów rozwijanych niezależnie, wprowadzających m.in. zaokrąglenia rogów, cienie, gradienty, transformacje, animacje, media queries i wiele innych.

Przykład zastosowania CSS

Poniższy przykład pokazuje prosty dokument HTML ze stylami CSS, ilustrując podstawowe możliwości CSS.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład CSS</title>
  <style>
    /* Komentarz: Definicja stylów dla całego dokumentu */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
    }
    
    /* Komentarz: Stylizacja nagłówka */
    h1 {
      color: navy;
      margin-bottom: 20px;
    }
    
    /* Komentarz: Stylizacja paragrafów */
    p {
      color: #555;
    }
    
    /* Komentarz: Stylizacja linków */
    a {
      color: red;
      text-decoration: none;
    }
    
    /* Komentarz: Stylizacja na hover dla linków */
    a:hover {
      text-decoration: underline;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Witaj w świecie CSS!</h1>
  <p>CSS pozwala na stylizację stron internetowych.</p>
  <a href="https://www.example.com">Odwiedź Example.com</a>
</body>
</html>

Podsumowanie

CSS odgrywa kluczową rolę w tworzeniu stron internetowych, oferując szerokie możliwości kontroli nad ich wyglądem. Rozwój CSS od prostych stylów w CSS1, przez zaawansowane pozycjonowanie w CSS2, aż po bogate efekty wizualne dostępne w CSS3, świadczy o jego ogromnym wpływie na rozwój web designu. CSS jest niezbędnym narzędziem dla każdego front-end dewelopera, umożliwiającym tworzenie estetycznych, responsywnych i dostępnych stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDevelopera w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top