Wzorzec konstrukcyjny Singleton w JavaScript

Jest to wzorzec ograniczający utworzenie tylko jednej instancji
obiektu. Raz stworzona instancja już zawsze będzie zwracana jako referencja np. przy próbie stworzenia kolejnej.

Zwykle stosuje się singleton przy:
– obiektach konfiguracyjnych, będących zbiorem podstawowych danych dla całej aplikacji
– połączeniach np z bazą danych, zwykle jedno jest wystarczające
– zapisywania logów z aplikacji, jedna instancja gwarantuje brak duplikatów komunikatów

Przykład:

 let Singleton = (function(){
  let instance = null;
  let privLanguage = "en";

  function Configuration() { 
    this.getLanguage = function() { return privLanguage; }
    this.setLanguage = function(lang) { privLanguage = lang; }
  }

  return {
    getInstance: function () {
      if(!instance) {
        instance = new Configuration();
      }
      return instance;
    }
  }
})();

Singleton.getInstance().getLanguage(); 
// en
let config = Singleton.getInstance();
config.setLanguage("pl");
config.getLanguage(); // pl


let config2 = Singleton.getInstance();
config.getLanguage(); // pl

Jak widać singleton pilnuje aby była tylko jego jedna instancja niezależnie od ilości pobrania referencji do singletona.
KW

 

Scroll to Top