Z-index w CSS3

W CSS3, właściwość z-index odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu stosowania elementów na stronie internetowej. Pozwala ona na umieszczanie elementów nad innymi lub poniżej nich poprzez przydzielanie im wartości liczbowych, co jest szczególnie przydatne w przypadku tworzenia złożonych układów z elementami nakładającymi się na siebie, takimi jak modale, rozwijane menu czy nakładki.

Przykład użycia z-index

Poniższy przykład demonstruje użycie z-index w połączeniu z HTML i CSS, aby stworzyć efekt nakładania się dwóch prostokątów.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania z-index w CSS3</title>
  <style>
    /* Styl dla kontenera */
    .container {
      position: relative;
      width: 200px;
      height: 150px;
    }

    /* Styl dla pierwszego prostokąta */
    .box1 {
      position: absolute;
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;
      left: 10px;
      top: 10px;
      z-index: 2; /* Wyższy z-index, będzie na wierzchu */
    }

    /* Styl dla drugiego prostokąta */
    .box2 {
      position: absolute;
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: blue;
      left: 50px;
      top: 50px;
      z-index: 1; /* Niższy z-index, będzie pod spodem */
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <div class="box1"></div>
  <div class="box2"></div>
</div>

</body>
</html>

Jak to działa?

 • Kontenery i pozycjonowanie: Każdy z prostokątów (box1 i box2) jest pozycjonowany absolutnie wewnątrz kontenera relatywnego. Pozwala to na precyzyjne kontrolowanie ich położenia.
 • Zastosowanie z-index: Prostokąt box1 ma z-index ustawiony na wartość 2, co umieszcza go nad prostokątem box2, który ma z-index równy 1. Wartość z-index decyduje o “głębi” elementu na stronie – im wyższa wartość, tym bliżej “powierzchni” ekranu znajduje się element.
 • Efekt wizualny: Dzięki zastosowaniu z-index, czerwony prostokąt (box1) nakłada się na niebieski prostokąt (box2), tworząc efekt głębi.

Wnioski

Właściwość z-index w CSS3 jest niezwykle użyteczna przy projektowaniu interfejsów użytkownika, gdzie często zachodzi potrzeba kontrolowania nakładania się elementów. Kluczowe jest stosowanie z-index z elementami, które mają ustawione pozycjonowanie (np. position: absolute, position: relative lub position: fixed), gdyż bez tego z-index nie będzie miało efektu.

Podsumowanie

Z-index jest potężnym narzędziem w arsenale każdego front-end dewelopera, umożliwiającym tworzenie złożonych, dynamicznych i interaktywnych układów stron internetowych. Poprawne jego zastosowanie pozwala na efektywne zarządzanie widocznością elementów, co jest kluczowe w projektowaniu nowoczesnych interfejsów użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top