Zasady składni JSON

JSON (JavaScript Object Notation) to lekki format wymiany danych, łatwy do czytania i pisania dla ludzi, oraz łatwy do parsowania i generowania dla maszyn. Jest to format tekstowy, niezależny od języka, oparty na notacji obiektów JavaScript. JSON jest szeroko używany w aplikacjach internetowych do wymiany danych między klientem a serwerem. W tej lekcji przyjrzymy się zasadom składni JSON oraz zobaczymy, jak można go używać w połączeniu z HTML i JavaScript.

Zasady składni JSON

JSON definiuje kilka prostych zasad składni:

 • Dane są w formie par klucz-wartość, gdzie klucze są ciągami znaków, a wartości mogą być ciągami znaków, liczbami, obiektami, tablicami, wartościami logicznymi (true/false) lub null.
 • Obiekty są otoczone klamrami {}, a pary klucz-wartość są oddzielone przecinkami.
 • Tablice są otoczone nawiasami kwadratowymi [], a wartości w tablicach są oddzielone przecinkami.
 • Ciągi znaków muszą być otoczone cudzysłowami ".
 • Wartości numeryczne nie są otoczone cudzysłowami.
 • Specjalne wartości jak true, false i null są pisane bez cudzysłowów.

Przykład:

{
 "users": [
  {
   "id": 1,
   "name": "Jan Kowalski",
   "email": "jan.kowalski@example.com",
   "roles": ["user", "admin"],
   "isActive": true
  },
  {
   "id": 2,
   "name": "Anna Nowak",
   "email": "anna.nowak@example.com",
   "roles": ["user"],
   "isActive": false
  },
  {
   "id": 3,
   "name": "Paweł Zielinski",
   "email": "pawel.zielinski@example.com",
   "roles": ["user", "editor"],
   "isActive": true
  }
 ]
}

Ten przykład demonstruje kilka kluczowych cech formatu JSON:

 • Dane są zorganizowane w postaci obiektu (otoczone klamrami {}) z kluczem "users", który zawiera tablicę obiektów (otoczoną nawiasami kwadratowymi []).
 • Każdy obiekt w tablicy reprezentuje użytkownika i zawiera różne pary klucz-wartość, takie jak id (liczba), name i email (ciągi znaków), roles (tablica ciągów znaków) oraz isActive (wartość logiczna).
 • Klucze są ciągami znaków otoczonymi cudzysłowami ", podobnie jak ciągi znaków będące wartościami.
 • Liczby i wartości logiczne są reprezentowane bez cudzysłowów.
 • Tablice umożliwiają przechowywanie list wartości lub obiektów.

Format JSON jest szeroko stosowany w aplikacjach internetowych do przesyłania danych między klientem a serwerem, jak również do przechowywania i konfiguracji danych dzięki swojej elastyczności i łatwości w użyciu

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top