Jak porównać dwa obiekty w JavaScript?

Porównywanie obiektów w JavaScript może być nieco bardziej skomplikowane niż porównywanie prostych typów danych, takich jak liczby czy łańcuchy znaków. Dzieje się tak, ponieważ obiekty są porównywane przez referencję, a nie przez wartość. Oznacza to, że nawet jeśli dwa obiekty mają dokładnie takie same właściwości i wartości, będą uznane za różne, jeśli nie wskazują tego samego miejsca w pamięci. W tej lekcji pokażemy, jak porównać dwa obiekty w JavaScript, aby sprawdzić, czy mają takie same właściwości i wartości.

Przykład

Poniżej znajduje się przykład kodu, który demonstruje, jak porównać dwa obiekty w JavaScript.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Porównywanie obiektów w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Wynik porównania obiektów:</h3>
  <div id="comparisonResult"></div>

  <script>
    // Funkcja do porównywania dwóch obiektów
    function compareObjects(obj1, obj2) {
      const keys1 = Object.keys(obj1);
      const keys2 = Object.keys(obj2);

      if (keys1.length !== keys2.length) {
        return false;
      }

      for (const key of keys1) {
        if (obj1[key] !== obj2[key]) {
          return false;
        }
      }

      return true;
    }

    // Dwa obiekty do porównania
    let car1 = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };

    let car2 = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };

    // Wykonanie porównania
    let areObjectsEqual = compareObjects(car1, car2);

    // Wyświetlanie wyniku
    document.getElementById("comparisonResult").textContent =
      areObjectsEqual ? "Obiekty są identyczne." : "Obiekty różnią się.";
  </script>
</body>
</html>

Szczegółowy opis

 • Funkcja compareObjects: Ta funkcja przyjmuje dwa obiekty jako argumenty (obj1 i obj2) i porównuje ich właściwości oraz wartości. Najpierw pobierane są klucze obu obiektów za pomocą Object.keys() i sprawdzane, czy mają taką samą liczbę elementów. Następnie, za pomocą pętli for...of sprawdzane jest, czy wartości dla tych samych kluczy w obu obiektach są identyczne. Jeśli wszystkie klucze i wartości pasują, funkcja zwraca true; w przeciwnym razie zwraca false.
 • Obiekty car1 i car2: Są to dwa obiekty reprezentujące samochody, które mają identyczne właściwości i wartości, co czyni je “równymi” w kontekście naszego porównania.
 • Wyświetlanie wyniku: Wynik porównania jest wyświetlany w elemencie <div> o identyfikatorze comparisonResult. Tekst zmienia się w zależności od tego, czy funkcja compareObjects zwróciła true czy false.

Podsumowanie

Porównywanie obiektów w JavaScript wymaga szczegółowej analizy ich właściwości i wartości, ponieważ obiekty są porównywane przez referencję, a nie przez wartość. Funkcja compareObjects przedstawiona w tej lekcji to przykładowy sposób na dokonanie takiego porównania. Jest to przydatna technika, gdy musimy sprawdzić, czy dwa obiekty repreprezentują te same dane, mimo że mogą istnieć w różnych miejscach pamięci. Kluczowe jest tutaj iterowanie po kluczach obiektu i porównywanie odpowiadających im wartości.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top