Czym jest globalThis w JavaScript?

globalThis jest nowym standardem wprowadzonym w języku JavaScript, który zapewnia spójny sposób odwołania się do globalnego obiektu niezależnie od środowiska, w którym jest uruchomiony kod JavaScript. W przeszłości dostęp do globalnego obiektu różnił się w zależności od środowiska: w przeglądarkach używano window, w Node.js global, a w Web Workers self. globalThis rozwiązuje ten problem, oferując jednolity sposób dostępu do globalnego obiektu.

Przykład użycia globalThis z prostym HTML

Poniżej znajduje się przykład kodu HTML zintegrowanego z JavaScript, demonstrujący użycie globalThis do przechowywania i dostępu do globalnych zmiennych.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Demonstracja globalThis w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Wartość zmiennej globalnej: <span id="globalValue"></span></h3>
  <script>
    // Ustawienie zmiennej globalnej za pomocą globalThis
    globalThis.globalVariable = "Witaj, świecie!";

    // Funkcja do wyświetlenia wartości zmiennej globalnej
    function displayGlobalVariable() {
      document.getElementById("globalValue").innerText = globalThis.globalVariable;
    }

    // Wywołanie funkcji wyświetlającej zmienną globalną
    displayGlobalVariable();
  </script>
</body>
</html>

Opis działania

 1. Ustawienie zmiennej globalnej: Przy użyciu globalThis dodajemy zmienną globalVariable do globalnego obiektu. Dzięki temu zmienna ta staje się dostępna w całym globalnym zakresie naszej aplikacji JavaScript.
 2. Wyświetlenie wartości zmiennej globalnej: Funkcja displayGlobalVariable odwołuje się do globalThis.globalVariable, aby pobrać wartość zmiennej globalnej, a następnie wyświetla ją w elemencie <span> o id globalValue.

Dlaczego globalThis jest ważny?

 • Spójność: globalThis oferuje spójny sposób odwoływania się do globalnego obiektu niezależnie od środowiska, co ułatwia pisanie przenośnego kodu.
 • Bezpieczeństwo: Zapewnia bezpieczny sposób dostępu do globalnego obiektu, unikając problemów związanych z różnicami między środowiskami wykonawczymi.
 • Łatwość użycia: Umożliwia łatwe i intuicyjne ustawianie oraz dostęp do globalnych zmiennych i funkcji.

Podsumowanie

globalThis jest znaczącym ulepszeniem w języku JavaScript, które ułatwia pracę z globalnym obiektem poprzez usunięcie różnic między środowiskami wykonawczymi. Dzięki globalThis, programiści mogą pisać bardziej przenośny i spójny kod, który działa poprawnie w przeglądarkach, Node.js oraz innych środowiskach. Wprowadzenie globalThis jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego programowania, gdzie aplikacje często muszą działać w różnorodnych kontekstach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top