Do czego służy getOwnPropertyDescriptor w JavaScript?

Metoda Object.getOwnPropertyDescriptor() w JavaScript jest potężnym narzędziem, które pozwala na dokładne sprawdzenie atrybutów właściwości obiektu. Ta metoda jest częścią refleksji w JavaScript, umożliwiając programistom introspekcję i manipulację właściwościami obiektów w bardziej kontrolowany sposób. Dzięki niej można uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwości, takie jak jej wartość, czy jest możliwa do zapisu, konfigurowalna, oraz czy można ją wyliczyć.

Przykład użycia Object.getOwnPropertyDescriptor()

W tym przykładzie przedstawimy, jak można użyć Object.getOwnPropertyDescriptor() do analizy właściwości obiektu w JavaScript, łącząc kod JavaScript z prostym HTML.

Kod HTML i JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład Object.getOwnPropertyDescriptor()</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Definiowanie obiektu
    let car = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };

    // Używanie Object.getOwnPropertyDescriptor() 
    // do uzyskania opisu właściwości 'brand'
    let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(car, 'brand');

    // Wyświetlanie opisu właściwości w konsoli
    console.log('Descriptor of car.brand:', descriptor);

    // Przykład wyświetlania opisu właściwości 
    // w elemencie HTML
    document.body.innerHTML = `<pre>Descriptor of car.brand: ${JSON.stringify(descriptor, null, 2)}</pre>`;
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie:

 • Tworzymy obiekt car z trzema właściwościami: brand, model, i year.
 • Następnie używamy Object.getOwnPropertyDescriptor() do uzyskania deskryptora właściwości brand tego obiektu.
 • Wynik, czyli deskryptor, jest wyświetlany w konsoli oraz na stronie HTML za pomocą document.body.innerHTML, aby można było łatwo zobaczyć, jakie informacje o właściwości dostarcza ta metoda.

Co zawiera deskryptor właściwości?

Deskryptor uzyskany za pomocą Object.getOwnPropertyDescriptor() zawiera informacje takie jak:

 • value – wartość właściwości,
 • writable – czy właściwość można nadpisać,
 • enumerable – czy właściwość jest wyliczalna,
 • configurable – czy właściwość jest konfigurowalna, czyli czy można ją usunąć oraz zmieniać jej deskryptor.

Podsumowanie

Metoda Object.getOwnPropertyDescriptor() jest niezwykle przydatnym narzędziem w arsenale każdego programisty JavaScript. Pozwala ona na dokładne zrozumienie i kontrolę nad właściwościami obiektów, co jest kluczowe przy bardziej złożonych operacjach na obiektach, takich jak definiowanie niestandardowych getterów/setterów, kontrola nad enumeracją właściwości, oraz wiele innych zaawansowanych technik programowania. Znajomość tej metody pozwala na pisanie bardziej przemyślanego i elastycznego kodu w JavaScript.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top