Jak uzyskać różne kolory logów w konsoli w JavaScript?

Kolorowanie logów w konsoli to przydatny sposób na poprawę czytelności i organizacji outputu debugowania w aplikacjach JavaScript. Dzięki zastosowaniu różnych kolorów dla różnych typów wiadomości, deweloperzy mogą szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy. W tej lekcji pokażemy, jak łatwo zaimplementować kolorowanie logów w konsoli przy użyciu czystego JavaScript.

Przykład użycia kolorów w logach konsoli

Poniższy przykład ilustruje, jak można zastosować kolory do logów w konsoli za pomocą prostego HTML i JavaScript. Użyjemy stylów CSS w ramach metody console.log do zmiany koloru tekstu.

Kod HTML i JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Kolorowe logi w konsoli</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Funkcja logująca informacje w kolorze zielonym
    function logInfo(message) {
      console.log('%c' + message, 'color: green;');
    }

    // Funkcja logująca ostrzeżenia w kolorze pomarańczowym
    function logWarning(message) {
      console.log('%c' + message, 'color: orange;');
    }

    // Funkcja logująca błędy w kolorze czerwonym
    function logError(message) {
      console.log('%c' + message, 'color: red;');
    }

    // Przykładowe logi
    logInfo('To jest informacyjny log.');
    logWarning('To jest ostrzeżenie.');
    logError('To jest błąd.');
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy trzy funkcje: logInfo, logWarning, i logError, które logują wiadomości w konsoli w kolorze zielonym, pomarańczowym i czerwonym. Użycie %c w pierwszym argumencie metody console.log pozwala na stosowanie stylów CSS do tekstu. Drugi argument tej metody to właśnie styl CSS, który ma być zastosowany do tekstu.

Podsumowanie

Kolorowanie logów w konsoli to prosty, ale skuteczny sposób na zwiększenie czytelności outputu debugowania. Dzięki zastosowaniu różnych kolorów dla różnych poziomów logowania, można szybciej zidentyfikować i rozwiązać problemy w kodzie. Metoda console.log w połączeniu ze stylami CSS oferuje prostą, ale potężną funkcjonalność, która może znacznie ułatwić pracę deweloperom. Wykorzystaj tę technikę, aby uczynić swój proces debugowania bardziej efektywnym i przyjemnym.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top