Co może spowodować ReferenceError w JavaScript?

ReferenceError w JavaScript pojawia się, gdy kod odwołuje się do nieistniejącej zmiennej – innymi słowy, próbuje się odwołać do zmiennej, która nie została wcześniej zadeklarowana. Błędy te są często wynikiem literówek, niepoprawnego zakresu zmiennych, lub prób dostępu do zmiennych przed ich zadeklarowaniem. Zrozumienie, co może spowodować ReferenceError, jest kluczowe dla efektywnego debugowania i zapobiegania błędom w kodzie.

Przykład kodu

Zobaczmy przykład kodu HTML i JavaScript, który demonstruje typową sytuację, w której może wystąpić ReferenceError.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład ReferenceError w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Próba dostępu do zmiennej przed jej zadeklarowaniem
    console.log(message); // ReferenceError: message is not defined
    
    let message = "Witaj, świecie!";
    
    // Poprawny dostęp do zmiennej po zadeklarowaniu
    console.log(message); // Wyświetli: Witaj, świecie!
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, pierwsza próba dostępu do zmiennej message powoduje ReferenceError, ponieważ zmienna ta jest odwoływana przed jej zadeklarowaniem z użyciem let. JavaScript posiada mechanizm “hoisting”, który podnosi deklaracje funkcji i zmiennych (zadeklarowanych przez var) na górę ich zakresu, ale nie inicjalizuje ich wartości. W przypadku let i const, “hoisting” również występuje, ale dostęp do zmiennej przed jej deklaracją jest zabroniony, co jest znane jako “temporal dead zone”.

Główne przyczyny ReferenceError

 • Niepoprawny zakres zmiennych: Dostęp do lokalnych zmiennych poza ich zakresem funkcji lub bloku.
 • Literówki w nazwach zmiennych: Pisanie niepoprawnej nazwy zmiennej podczas próby dostępu.
 • Użycie zmiennych niezadeklarowanych: Próba wykorzystania zmiennej, która nigdy nie została zadeklarowana.
 • Dostęp do zmiennych przed ich deklaracją: W przypadku let i const, próba dostępu do zmiennej przed jej deklaracją w zakresie.

Jak unikać ReferenceError

 • Zawsze deklaruj zmienne przed ich użyciem.
 • Używaj narzędzi lintingowych, takich jak ESLint, aby wykrywać potencjalne błędy przed wykonaniem kodu.
 • Zwracaj uwagę na zakres zmiennych i upewnij się, że są one dostępne w miejscu użycia.
 • Dokładnie sprawdzaj nazwy zmiennych pod kątem literówek.

Podsumowanie

ReferenceError w JavaScript jest powszechnym błędem, który występuje, gdy próbuje się odwołać do zmiennej, która nie istnieje w danym zakresie. Zrozumienie przyczyn tego błędu oraz stosowanie dobrych praktyk programistycznych może znacząco zmniejszyć jego występowanie. Pamiętanie o deklarowaniu zmiennych przed ich użyciem i korzystanie z narzędzi lintingowych pomoże utrzymać kod wolny od tego typu błędów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top