backface-visibility w CSS3

Właściwość CSS backface-visibility określa, czy tylna strona elementu jest widoczna, gdy nie jest zwrócona bezpośrednio do widza. Jest to szczególnie przydatne w animacjach i transformacjach, gdzie elementy obracają się w przestrzeni 3D. Dzięki tej właściwości możemy kontrolować wyświetlanie tylnych stron elementów, co pozwala na tworzenie bardziej złożonych i interaktywnych efektów wizualnych na stronach internetowych.

Przykład użycia backface-visibility

Poniższy przykład demonstruje użycie backface-visibility poprzez stworzenie prostego efektu flip card, gdzie po najechaniu myszką na element, karta obraca się, ukazując tylną stronę.

Kod HTML i CSS
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania backface-visibility w CSS3</title>
  <style>
    .card {
      width: 200px;
      height: 300px;
      perspective: 1000px;
      margin: 50px;
    }
    .cardInner {
      width: 100%;
      height: 100%;
      transition: transform 0.6s;
      transform-style: preserve-3d;
      cursor: pointer;
    }
    .card:hover .cardInner {
      transform: rotateY(180deg);
    }
    .cardFront, .cardBack {
      position: absolute;
      width: 100%;
      height: 100%;
      backface-visibility: hidden;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      font-size: 24px;
      color: white;
      border-radius: 10px;
    }
    .cardFront {
      background: rebeccapurple;
    }
    .cardBack {
      background: darkslateblue;
      transform: rotateY(180deg);
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="card">
  <div class="cardInner">
    <div class="cardFront">
      Przód
    </div>
    <div class="cardBack">
      Tył
    </div>
  </div>
</div>

</body>
</html>

Opis kodu

 • .card: Kontener dla karty. Ustawiamy perspective, aby nadać głębię 3D.
 • .cardInner: Wewnętrzny kontener karty, który będzie obracany. transform-style: preserve-3d zapewnia, że dzieci tego elementu są pozycjonowane w przestrzeni 3D.
 • .cardFront i .cardBack: Front i tył karty. Używamy backface-visibility: hidden; aby ukryć tylną stronę elementu, gdy jest on obrócony.
 • Obrót karty jest wyzwalany przez pseudoklasę :hover na .card, co powoduje obrót .cardInner o 180 stopni wokół osi Y.

Podsumowanie

Właściwość backface-visibility w CSS3 umożliwia tworzenie interesujących efektów wizualnych, takich jak obracające się karty czy inne elementy z efektami 3D. Daje to twórcom stron internetowych większe możliwości w zakresie interakcji i animacji, wzbogacając doświadczenie użytkownika. Kluczowym aspektem jest odpowiednie zastosowanie tej właściwości w połączeniu z innymi technikami CSS3, takimi jak transformacje, aby osiągnąć pożądany efekt.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top