Text-Orientation w CSS3

W CSS3 właściwość text-orientation umożliwia kontrolę nad orientacją tekstu w obrębie elementu. Jest to szczególnie przydatne w kontekście pionowych układów tekstu, co jest często spotykane w językach wschodnioazjatyckich, takich jak japoński czy chiński, ale może być również zastosowane do tworzenia kreatywnych układów i efektów wizualnych w językach pisanych w alfabecie łacińskim.

Przykład użycia text-orientation

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak można zastosować właściwość text-orientation do zmiany orientacji tekstu w poziomym układzie. W przykładzie wykorzystamy prosty HTML i CSS, aby stworzyć pionowy układ tekstu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Text-Orientation w CSS3</title>
  <style>
    .vertical-text {
      writing-mode: vertical-rl;
      text-orientation: upright;
      width: 100px;
      border: 1px solid black;
      padding: 10px;
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="vertical-text">
  Tekst pionowy
</div>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie, klasa .vertical-text stosuje dwie kluczowe właściwości CSS:

 • writing-mode: vertical-rl; – definiuje, że tekst powinien być wyświetlany w pionowym układzie, z tekstem biegnącym od prawej do lewej.
 • text-orientation: upright; – zapewnia, że znaki są wyświetlane pionowo, a nie obracane. Jest to szczególnie ważne w kontekście pionowego tekstu, gdzie chcemy, aby litery i znaki były czytelne.

Znaczenie text-orientation

Właściwość text-orientation odgrywa istotną rolę w dostosowywaniu układu tekstu do potrzeb różnych języków i preferencji estetycznych. Umożliwia ona twórcą stron internetowych i aplikacji webowych większą kontrolę nad prezentacją treści, co jest kluczowe w projektowaniu responsywnych i dostępnych interfejsów użytkownika.

Podsumowanie

text-orientation w CSS3 jest potężnym narzędziem, które pozwala na tworzenie bardziej dynamicznych i zróżnicowanych układów tekstu. Dzięki kombinacji z innymi właściwościami CSS, takimi jak writing-mode, projektanci i programiści mogą eksperymentować z orientacją tekstu, tworząc strony, które lepiej odpowiadają wymaganiom użytkowników i specyfice prezentowanych treści. Takie możliwości są nieocenione w kontekście globalnego internetu, gdzie różnorodność językowa i kulturowa odgrywa kluczową rolę.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top