Clip-path w CSS3

Clip-path jest potężną właściwością CSS3, która pozwala na wycinanie elementu do określonego obszaru. Dzięki tej właściwości można tworzyć złożone kształty i efekty wizualne, które wcześniej były możliwe tylko z użyciem obrazków lub zaawansowanego SVG. Clip-path oferuje szerokie możliwości, od prostych kształtów, takich jak koła czy elipsy, po bardziej skomplikowane wielokąty i nawet ścieżki zdefiniowane przez użytkownika.

Przykład wykorzystania clip-path

W poniższym przykładzie pokażemy, jak za pomocą clip-path można stworzyć prosty kształt – trójkąt, który “wycina” część obrazka.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania clip-path w CSS3</title>
  <style>
    .image-container {
      width: 300px;
      height: 200px;
      overflow: hidden;
      position: relative;
    }
    
    .image-container img {
      width: 100%;
      height: auto;
      transition: transform 0.5s ease;
    }
    
    .image-container:hover img {
      transform: scale(1.1);
    }
    
    .clipped-image {
      clip-path: polygon(50% 0%, 0% 100%, 100% 100%);
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="image-container clipped-image">
  <img src="your-image-url.jpg" alt="Przykładowy obrazek">
</div>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie, .image-container to kontener na obrazek, który ogranicza jego widoczność do zdefiniowanego obszaru. Właściwość clip-path z wartością polygon(50% 0%, 0% 100%, 100% 100%) definiuje trójkąt, który “wycina” obrazek, tworząc interesujący efekt wizualny. Dodatkowo, dodaliśmy prosty efekt powiększenia obrazka przy najechaniu myszką (hover), aby pokazać interaktywność elementu.

Możliwości clip-path

Clip-path oferuje szeroką gamę możliwości:

 • Kształty podstawowe: koła, elipsy, prostokąty.
 • Wielokąty: umożliwiają tworzenie nieregularnych i złożonych kształtów.
 • SVG path: zaawansowane ścieżki zdefiniowane za pomocą notacji SVG, co pozwala na tworzenie bardzo szczegółowych i złożonych kształtów.

Podsumowanie

Clip-path w CSS3 to potężne narzędzie dla projektantów i programistów webowych, pozwalające na tworzenie złożonych efektów wizualnych przy użyciu prostego kodu CSS. Umożliwia ono tworzenie dynamicznych interakcji i efektów, które mogą znacząco poprawić wizualną atrakcyjność strony internetowej. Dzięki clip-path, możliwe jest realizowanie kreatywnych pomysłów bez konieczności sięgania po zewnętrzne obrazy czy biblioteki JavaScript, co czyni tę właściwość niezwykle wartościową w arsenale narzędzi każdego front-end developera.

 

Scroll to Top