Column-rule w CSS3

CSS3 wprowadziło wiele nowych możliwości dotyczących stylowania stron internetowych, wśród których znajduje się właściwość column-rule. Pozwala ona na dodanie linii pomiędzy kolumnami tekstu, co jest szczególnie przydatne w układach wielokolumnowych, gdzie chcemy uzyskać wyraźniejszy podział treści. Column-rule jest częścią specyfikacji CSS Columns, która umożliwia łatwe tworzenie układów tekstowych przypominających gazety czy magazyny.

Przykład użycia column-rule

Poniżej znajduje się prosty przykład użycia column-rule w połączeniu z HTML i CSS, demonstrujący, jak można efektywnie podzielić tekst na kolumny i dodać między nimi linie rozdzielające.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania column-rule w CSS3</title>
  <style>
    .multi-column {
      column-count: 3; /* Dzieli tekst na 3 kolumny */
      column-gap: 20px; /* Ustawia odstęp między kolumnami */
      column-rule: 2px solid black; /* Dodaje czarną linię rozdzielającą kolumny */
      width: 80%;
      margin: auto;
      padding: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="multi-column">
  Tutaj umieść swój długi tekst, który zostanie podzielony na trzy kolumny. 
  Dzięki właściwości column-rule, między kolumnami pojawi się wyraźna linia, 
  która pomoże wizualnie oddzielić treści od siebie. Możesz dostosować szerokość 
  linii, jej styl oraz kolor, aby najlepiej pasowała do designu twojej strony.
</div>

</body>
</html>

W przykładzie użyto trzech kluczowych właściwości związanych z układami kolumnowymi:

 • column-count: Określa liczbę kolumn.
 • column-gap: Ustawia odstęp między kolumnami.
 • column-rule: Dodaje linię rozdzielającą kolumny. Właściwość ta przyjmuje wartości podobnie jak border, czyli grubość, styl i kolor.

Dostosowywanie column-rule

Właściwość column-rule można dostosowywać, wykorzystując różne style i kolory, np.:

 • column-rule-style: określa styl linii (dotted, dashed, solid itp.).
 • column-rule-width: definiuje grubość linii.
 • column-rule-color: ustawia kolor linii.

Podsumowanie

Właściwość column-rule w CSS3 jest potężnym narzędziem, które pozwala na efektywne oddzielanie kolumn tekstu w układach wielokolumnowych. Dzięki łatwej konfiguracji stylu, szerokości i koloru linii, deweloperzy mogą tworzyć czytelne i estetycznie atrakcyjne układy tekstu. Jest to szczególnie użyteczne w projektach, gdzie treść ma być prezentowana w sposób przypominający drukowane gazety czy magazyny, a także w wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych czy edukacyjnych online.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top