Co robi słowo kluczowe “self” w Pythonie?

W języku programowania Python, słowo kluczowe self odgrywa kluczową rolę w definicji i działaniu metod wewnątrz klas. Jest to konwencja, która umożliwia dostęp do instancji obiektu w trakcie wywoływania jego metod. Ale co dokładnie robi self i dlaczego jest tak ważny w programowaniu obiektowym w Pythonie? W tym artykule wyjaśnimy jego zastosowanie, działanie i znaczenie.

Przykład użycia self

Aby lepiej zrozumieć, jak działa self, rozpocznijmy od prostego przykładu klasy w Pythonie. W tym przykładzie zdefiniujemy klasę Car (Samochód), która będzie przechowywać informacje o marce samochodu i jego prędkości. Następnie dodamy metody umożliwiające modyfikację i wyświetlanie tych danych.

class Car:
  def __init__(self, brand, speed):
    # Inicjalizacja atrybutów obiektu
    self.brand = brand
    self.speed = speed

  def accelerate(self, increase):
    # Zwiększanie prędkości samochodu
    self.speed += increase
    print(f"Prędkość zwiększona o {increase} km/h.")

  def display_speed(self):
    # Wyświetlanie aktualnej prędkości samochodu
    print(f"Aktualna prędkość: {self.speed} km/h.")

# Tworzenie instancji klasy Car
my_car = Car("Toyota", 120)

# Przykład użycia metod
my_car.accelerate(20)
my_car.display_speed()

Dlaczego używamy self?

 1. Dostęp do atrybutów obiektu: Słowo kluczowe self pozwala metodzie na dostęp do atrybutów (zmiennych) i innych metod obiektu klasy. Dzięki temu można manipulować stanem obiektu i wywoływać jego metody z jego wnętrza.
 2. Różnicowanie instancji: self umożliwia rozróżnienie między różnymi instancjami tej samej klasy. Każdy obiekt klasy Car może mieć różne wartości dla brand i speed, a self pozwala na odwoływanie się do konkretnych atrybutów danej instancji.

Podsumowanie

Słowo kluczowe self w Pythonie jest fundamentalnym elementem programowania obiektowego, pozwalającym metodom na dostęp i modyfikację danych obiektu, do którego należą. Dzięki self, metody klasy mogą łatwo manipulować atrybutami instancji, co umożliwia tworzenie skomplikowanych i interaktywnych programów. Rozumienie self jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania klas i obiektów w Pythonie, otwierając drzwi do zaawansowanego programowania obiektowego.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top