Co się stanie, gdy spróbujesz otworzyć nieistniejący plik w Pythonie?

W Pythonie, próba otwarcia pliku, który nie istnieje, zazwyczaj kończy się wystąpieniem wyjątku FileNotFoundError. To zachowanie jest standardowe dla Pythona i służy jako mechanizm ochronny, informujący programistę o błędzie w czasie wykonania programu. W tym artykule pokażemy, jak Python radzi sobie z taką sytuacją i jak możemy obsłużyć taki wyjątek, aby zapewnić płynne działanie naszego kodu.

Przykład obsługi wyjątku FileNotFoundError

Załóżmy, że chcemy otworzyć plik do odczytu, ale nie jesteśmy pewni, czy plik istnieje. W takim przypadku, możemy użyć bloku try-except do obsługi wyjątku FileNotFoundError. Poniżej znajduje się przykład, który pokazuje, jak to zrobić.

try:
  # Próba otwarcia nieistniejącego pliku
  with open("nieistniejacy_plik.txt", "r") as file:
    content = file.read()
    print(content)
except FileNotFoundError:
  # Obsługa sytuacji, gdy plik nie istnieje
  print("Plik nie został znaleziony. Sprawdź nazwę pliku.")

W powyższym kodzie:

 • Używamy instrukcji with open(...) as file: do otwarcia pliku. with zapewnia prawidłowe zarządzanie zasobami i automatycznie zamyka plik po wyjściu z bloku.
 • Nazwa pliku "nieistniejacy_plik.txt" jest plikiem, który próbujemy otworzyć. W tym przypadku plik ten nie istnieje.
 • Blok try-except służy do przechwycenia wyjątku FileNotFoundError, który jest podnoszony, gdy plik nie istnieje.
 • W bloku except, wyświetlamy komunikat informujący użytkownika o problemie.

Podsumowanie

Próba otwarcia nieistniejącego pliku w Pythonie zwykle skutkuje wyjątkiem FileNotFoundError. Dzięki mechanizmom obsługi wyjątków, jakie oferuje Python, możemy łatwo zarządzać takimi sytuacjami i zapewnić, że nasz program nie zakończy się niespodziewanie, a zamiast tego zareaguje w sposób kontrolowany. Obsługa wyjątków jest kluczowym elementem pisania odpornego na błędy i łatwego do debugowania kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top