Co to jest przestrzeń nazw w Pythonie?

Przestrzeń nazw w Pythonie jest fundamentalnym pojęciem, które pozwala na organizowanie i zarządzanie identyfikatorami w kodzie. W praktyce jest to słownik, w którym kluczem jest nazwa zmiennej, funkcji, klasy itp., a wartością – odniesienie do konkretnego obiektu. Przestrzenie nazw pomagają uniknąć konfliktów nazw i zwiększyć czytelność kodu poprzez izolowanie obiektów w określonych kontekstach.

Przykład użycia przestrzeni nazw

Rozważmy prosty przykład, który pomoże zilustrować, jak działają przestrzenie nazw w Pythonie.

# Definicja funkcji, tworzącej lokalną przestrzeń nazw
def function_example():
  local_var = 5 # Zmienna lokalna, widoczna tylko w obrębie funkcji
  print("Wewnątrz funkcji, local_var =", local_var)

# Globalna przestrzeń nazw
global_var = 10 # Zmienna globalna, dostępna w całym programie

function_example()

# Próba dostępu do zmiennej lokalnej z poziomu globalnego spowoduje błąd
# print(local_var) # To spowoduje błąd, ponieważ local_var nie istnieje w tej przestrzeni nazw

print("Na poziomie globalnym, global_var =", global_var)

Przestrzenie nazw i zakresy

W Pythonie wyróżniamy kilka rodzajów przestrzeni nazw:

 • Lokalna – przestrzeń nazw, która jest tworzona każdorazowo, gdy wywoływana jest funkcja i jest dostępna tylko z jej wnętrza.
 • Globalna – przestrzeń nazw na poziomie modułu, dostępna dla wszystkich funkcji zdefiniowanych w module.
 • Zagnieżdżona – przestrzeń nazw dostępna w zagnieżdżonych funkcjach, pozwalająca na dostęp do zmiennych z funkcji nadrzędnej.
 • Wbudowana – przestrzeń nazw, która zawiera nazwy wbudowanych funkcji i wyjątków.

Zarządzanie przestrzenią nazw

Python oferuje kilka sposobów na zarządzanie przestrzeniami nazw, w tym instrukcje global i nonlocal, które pozwalają na modyfikację zmiennych znajdujących się w przestrzeniach nazw globalnej lub zagnieżdżonej.

def outer_function():
  outer_var = "zewnętrzna"

  def inner_function():
    nonlocal outer_var # Modyfikacja zmiennej z funkcji nadrzędnej
    outer_var = "zmodyfikowana wewnątrz"
    print("Wewnątrz funkcji wewnętrznej:", outer_var)

  inner_function()
  print("W funkcji zewnętrznej:", outer_var)

outer_function()

Podsumowanie

Przestrzenie nazw w Pythonie to kluczowy mechanizm, który pozwala na organizację kodu i uniknięcie konfliktów nazw. Rozumienie przestrzeni nazw i zakresów jest niezbędne dla każdego programisty Pythona, aby efektywnie zarządzać zmiennymi i funkcjami w różnych częściach programu. Umożliwia to pisanie bardziej modularnego i łatwiejszego do zrozumienia kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top