Co to jest słowo kluczowe global w Pythonie?

W Pythonie słowo kluczowe global odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu zasięgiem zmiennych. Pozwala ono na modyfikację zmiennych zadeklarowanych na poziomie globalnym w obrębie funkcji. Bez użycia global, zmiany wprowadzone na zmiennej wewnątrz funkcji dotyczyłyby jedynie lokalnej kopii tej zmiennej, nie wpływając na jej globalną instancję. W tym artykule omówimy, jak używać słowa kluczowego global na konkretnym przykładzie.

Kompletny przykład z użyciem global

Rozważmy scenariusz, w którym mamy zmienną globalną, którą chcemy zaktualizować wewnątrz funkcji. Przyjrzyjmy się, jak możemy to zrobić przy pomocy słowa kluczowego global.

# Definicja zmiennej globalnej
counter = 0

def increment_counter():
  # Wskazanie, że będziemy modyfikować zmienną
  # globalną, a nie tworzyć lokalną
  global counter
  # Zwiększenie wartości zmiennej globalnej o 1
  counter += 1
  print("Wartość zmiennej 'counter' wewnątrz funkcji:",
     counter)

# Wywołanie funkcji kilkakrotnie
increment_counter() # Wypisze: 1
increment_counter() # Wypisze: 2
increment_counter() # Wypisze: 3

# Sprawdzenie wartości zmiennej globalnej
print("Wartość zmiennej 'counter' poza funkcją:", counter)
# Wypisze: 3

W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy zmienną globalną counter i funkcję increment_counter, która zwiększa wartość tej zmiennej o 1 przy każdym wywołaniu. Kluczowe jest użycie słowa kluczowego global wewnątrz funkcji, aby jasno określić, że chcemy modyfikować zmienną globalną counter, a nie tworzyć nową zmienną lokalną o tej samej nazwie. Dzięki temu zmiany wprowadzone na zmiennej globalnej są widoczne również poza funkcją.

Podsumowanie

Słowo kluczowe global w Pythonie to potężne narzędzie umożliwiające modyfikację zmiennych globalnych wewnątrz funkcji. Jest niezbędne w sytuacjach, kiedy potrzebujemy dostępu do zmiennej globalnej i chcemy, aby zmiany w niej dokonane były widoczne na poziomie globalnym. Należy jednak używać go z rozwagą, aby uniknąć niezamierzonych efektów ubocznych, które mogą wynikać z nadmiernego polegania na zmiennych globalnych w skomplikowanych programach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top