Co to są generatory w Pythonie?

Generatory to narzędzie języka Python, które pozwala tworzyć iterator, który można iterować (przechodzić po jego elementach) tylko raz. Są one używane do tworzenia sekwencji danych, które nie muszą być przechowywane w pamięci. Dzięki temu, generatory są bardzo przydatne w przypadku pracy z dużymi zbiorami danych, gdyż pozwalają na oszczędność pamięci oraz zwiększenie wydajności programu.

Przykład użycia generatora

Przed przejściem do szczegółów, zapoznajmy się z prostym przykładem kodu, który ilustruje, jak działają generatory w Pythonie.

def my_generator():
  # Generuje wartości od 0 do 2
  yield 0
  yield 1
  yield 2

# Utworzenie generatora
gen = my_generator()

# Iteracja przez wartości generowane przez generator
for value in gen:
  print(value) # Wypisuje 0, potem 1, potem 2

W powyższym przykładzie, funkcja my_generator jest generatorem. Słowo kluczowe yield jest używane do zwracania wartości z generatora. W przeciwieństwie do zwykłych funkcji, które zwracają wartości za pomocą słowa kluczowego return i kończą swoje działanie, generator może zwracać wiele wartości, jedną po drugiej, zatrzymując swoje wykonanie między kolejnymi wywołaniami.

Jak działają generatory?

Generatory w Pythonie są implementowane jako funkcje korzystające ze słowa kluczowego yield. Gdy funkcja generatora osiąga yield, funkcja zatrzymuje swoje działanie i zwraca wartość do miejsca jej wywołania, ale zachowuje swoj stan. Dzięki temu, przy kolejnym wywołaniu pracy generatora, funkcja kontynuuje działanie od miejsca, w którym się zatrzymała.

Zalety używania generatorów

 1. Oszczędność pamięci: Generatory nie przechowują wszystkich wartości w pamięci, ale generują je na bieżąco, co jest szczególnie przydatne przy przetwarzaniu dużych zbiorów danych.
 2. Lepsza wydajność: Generatory zwiększają wydajność programu poprzez zmniejszenie czasu potrzebnego na przetwarzanie danych.
 3. Prostota użycia: Generatory mogą być łatwo implementowane i używane tam, gdzie potrzebna jest sekwencja danych.

Podsumowanie

Generatory w Pythonie to potężne narzędzie, które pozwala na efektywne przetwarzanie sekwencji danych bez konieczności przechowywania ich wszystkich jednocześnie w pamięci. Dzięki swojej elastyczności i prostocie w implementacji, generatory znajdują zastosowanie w wielu aspektach programowania Pythona, od prostych operacji na sekwencjach po zaawansowane przetwarzanie danych. Wykorzystanie generatorów może znacząco przyczynić się do zwiększenia wydajności i czytelności kodu, zwłaszcza w przypadku pracy z dużymi zbiorami danych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top