cursor w CSS3

Właściwość cursor w CSS3 pozwala deweloperom na zmianę kształtu kursora myszy, gdy znajduje się on nad elementem. Jest to przydatne narzędzie, które może poprawić użytkownika interfejsu (UI) poprzez dostarczanie wizualnych wskazówek na temat możliwych akcji. CSS3 rozszerza gamę dostępnych kursorów, oferując większą elastyczność i pozwala na bardziej intuicyjne interakcje z aplikacjami webowymi.

Przykład zastosowania cursor w CSS3

Poniżej znajduje się prosty przykład kodu, demonstrujący użycie różnych kursorów w CSS3. Kod zawiera podstawowy HTML oraz CSS, który zmienia kursor dla różnych elementów.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania `cursor` w CSS3</title>
  <style>
    /* Styl dla linku - ręka */
    .link-hand {
      cursor: pointer;
    }

    /* Styl dla tekstu - czekanie */
    .text-wait {
      cursor: wait;
    }

    /* Styl dla obrazu - pomoc */
    .image-help {
      cursor: help;
    }

    /* Styl dla pola tekstowego - tekst */
    .text-field {
      cursor: text;
    }
  </style>
</head>
<body>

<h2 class="link-hand">Najedź na mnie - kursor zmieni się na rękę</h2>
<p class="text-wait">Najedź na mnie - kursor zmieni się na symbol czekania</p>
<img src="example.jpg" alt="Przykładowy obraz" class="image-help" width="200">
<p class="text-field">Najedź na mnie - kursor zmieni się na symbol tekstu</p>

</body>
</html>

W powyższym kodzie zdefiniowano cztery klasy CSS, każda ze swoim stylem kursora:

 • .link-hand zmienia kursor na symbol ręki, sugerując możliwość kliknięcia,
 • .text-wait zmienia kursor na symbol oczekiwania, co może być użyteczne podczas ładowania danych,
 • .image-help zmienia kursor na symbol pomocy, co może wskazywać, że dostępne są dodatkowe informacje,
 • .text-field zmienia kursor na symbol tekstu, wskazując możliwość edycji lub wprowadzania tekstu.

Znaczenie właściwości cursor

Właściwość cursor w CSS3 umożliwia tworzenie bardziej interaktywnych i intuicyjnych interfejsów użytkownika. Dzięki różnorodnym kształtom kursorów, użytkownicy mogą łatwiej zrozumieć, jakie akcje są możliwe do wykonania na danym elemencie strony. To z kolei może przyczynić się do poprawy ogólnej użyteczności i doświadczeń użytkowników z aplikacją webową.

Podsumowanie

Właściwość cursor w CSS3 jest potężnym narzędziem w rękach web deweloperów, pozwalającym na poprawę interakcji użytkownika z aplikacją poprzez wizualne wskazówki. Umożliwia ona łatwą zmianę kształtu kursora w zależności od kontekstu, co przekłada się na lepszą nawigację i zrozumienie strony przez użytkownika. Przykład pokazuje, jak proste jest zastosowanie tej właściwości do różnych elementów strony, podnosząc tym samym poziom interaktywności i intuicyjności interfejsu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top