height w CSS3

Właściwość height w CSS3 jest podstawowym narzędziem do kontrolowania wysokości elementów w dokumentach HTML. Pozwala na precyzyjne określenie wysokości elementów, co jest kluczowe dla tworzenia responsywnych i dobrze zaprojektowanych stron internetowych. Właściwość ta może przyjmować różne wartości, takie jak jednostki stałe (px, cm), procenty, wartości względem rozmiarów viewportu (vh, vw) oraz inne, co umożliwia szeroką gamę zastosowań.

Przykład użycia height w praktyce

Poniżej znajduje się prosty przykład użycia właściwości height w połączeniu z HTML i CSS. Kod demonstruje, jak ustawić wysokość dla różnych elementów strony, w tym dla kontenera i jego dziecka.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania height w CSS3</title>
  <style>
    /* Ustawienie wysokości dla kontenera */
    .container {
      height: 200px;
      background-color: lightgrey;
      display: flex;
      align-items: center; /* Centrowanie elementów w pionie */
      justify-content: center; /* Centrowanie elementów w poziomie */
    }

    /* Ustawienie wysokości i innych właściwości dla elementu wewnątrz kontenera */
    .inner-box {
      height: 100px; /* Wysokość elementu */
      width: 100px; /* Szerokość elementu */
      background-color: tomato;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <div class="inner-box"></div>
</div>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie, kontener .container ma ustawioną wysokość na 200px, co stanowi bazę dla pozycjonowania innych elementów wewnątrz niego. Element .inner-box ma ustawioną wysokość na 100px oraz szerokość na 100px, co pokazuje, jak można kontrolować wymiary elementów za pomocą CSS.

Znaczenie i zastosowanie height

Właściwość height jest niezwykle ważna w projektowaniu stron internetowych, ponieważ pozwala na tworzenie układów, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne. Umożliwia ona:

 • Precyzyjne kontrolowanie rozmiaru elementów,
 • Tworzenie responsywnych projektów, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów,
 • Ulepszanie użytkownika poprzez zapewnienie odpowiedniego wyświetlania i dostępności treści.

Podsumowanie

Właściwość height w CSS3 jest podstawowym, ale potężnym narzędziem, które daje twórcom stron internetowych kontrolę nad wysokością elementów. Dzięki różnorodności akceptowalnych wartości, można tworzyć zaawansowane i responsywne układy, które są dostosowane do potrzeb użytkowników. Przykład użycia height pokazuje, jak łatwo można manipulować wymiarami elementów, co jest kluczowe dla nowoczesnego projektowania stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top