Transition w CSS3

Transitions w CSS3 umożliwiają tworzenie płynnych animacji między różnymi stanami elementów HTML przy zmianie właściwości CSS. Dzięki temu, bez konieczności stosowania JavaScriptu lub zewnętrznych bibliotek animacyjnych, można osiągnąć efekt łagodnego przejścia, na przykład podczas zmiany koloru tła, rozmiaru czy położenia elementu. Jest to podstawowe narzędzie dla front-end developerów, pozwalające na dodanie estetycznych i interaktywnych efektów do stron internetowych.

Przykład wykorzystania Transition w CSS3

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak za pomocą HTML i CSS3 można stworzyć prosty efekt animacji dla przycisku, który zmienia kolor tła po najechaniu na niego kursorem myszy.

Kod HTML i CSS
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania Transition w CSS3</title>
  <style>
    /* Styl dla przycisku */
    .button {
      background-color: #007BFF; /* Niebieskie tło */
      color: white; /* Biały tekst */
      padding: 10px 20px; /* Padding dla przycisku */
      font-size: 16px; /* Rozmiar czcionki */
      border: none; /* Brak obramowania */
      border-radius: 5px; /* Zaokrąglenie rogów */
      cursor: pointer; /* Kursor w formie wskaźnika */
      transition: background-color 0.5s ease; /* Animacja zmiany koloru tła */
    }

    /* Styl dla przycisku po najechaniu kursorem myszy */
    .button:hover {
      background-color: #0056b3; /* Ciemniejszy niebieski kolor tła */
    }
  </style>
</head>
<body>

<button class="button">Najedź kursorem</button>

</body>
</html>

Wyjaśnienie kodu

 • W sekcji <style> zdefiniowano klasę .button, która stosuje podstawowe style dla przycisku, takie jak kolor tła, rozmiar tekstu, padding, oraz zaokrąglenie rogów.
 • Aby dodać efekt animacji, użyto właściwości transition, określając, że kolor tła (background-color) ma się zmieniać przez 0.5 sekundy (0.5s) w sposób płynny (ease).
 • Dodatkowo, zdefiniowano styl dla stanu :hover przycisku, zmieniając kolor tła na ciemniejszy odcień niebieskiego, gdy użytkownik najedzie na przycisk kursorem myszy.

Znaczenie Transition w CSS3

Transition w CSS3 to potężne narzędzie, które pozwala twórcom stron internetowych na dodawanie płynnych i atrakcyjnych efektów wizualnych, poprawiających ogólne wrażenia użytkownika. Umożliwia łatwe implementowanie animacji bez potrzeby korzystania z JavaScriptu, co może przyczynić się do lepszej wydajności strony oraz jej dostępności.

Podsumowanie

Transition w CSS3 to funkcjonalność, która znacząco wzbogaca możliwości estetyczne i interaktywne stron internetowych. Dzięki prostemu w użyciu interfejsowi i szerokiemu wsparciu w przeglądarkach, transition stały się fundamentem dla wielu efektów wizualnych w projektowaniu stron. Wykorzystując transition, deweloperzy mogą tworzyć bardziej dynamiczne i angażujące interfejsy użytkownika, które przyciągają i utrzymują uwagę odbiorców.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top