White-space w CSS3

Właściwość white-space w CSS3 jest używana do kontrolowania sposobu przetwarzania przez przeglądarkę białych znaków w tekście elementu oraz sposobu łamania linii. Pozwala ona na zachowanie odstępów, przerw w linii wprowadzanych w kodzie HTML, a także kontrolę nad automatycznym łamaniem linii. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy chcemy, aby tekst w naszej stronie internetowej był prezentowany dokładnie w taki sposób, jak został zapisany w kodzie HTML, bez automatycznego formatowania przez przeglądarkę.

Przykład użycia white-space w CSS3

Poniżej znajduje się przykład prostego kodu HTML z CSS, demonstrujący różne wartości właściwości white-space.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania white-space w CSS3</title>
  <style>
    .no-space {
      white-space: nowrap;
    }
    
    .pre-space {
      white-space: pre;
    }
    
    .pre-wrap {
      white-space: pre-wrap;
    }
    
    .pre-line {
      white-space: pre-line;
    }
    
    .normal-space {
      white-space: normal;
    }
    
    div {
      margin-bottom: 20px;
      border: 1px solid #000; /* Ramka do wizualizacji obszaru tekstu */
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="no-space">Ten tekst nie będzie łamany. Nawet jeśli przekroczy szerokość kontenera.</div>
  
  <div class="pre-space">Ten tekst   zachowa  wszystkie odstępy    i    przerwy w linii
tak jak w kodzie HTML.</div>
  
  <div class="pre-wrap">Ten tekst   zachowa  wszystkie odstępy    i    przerwy w linii
i zostanie złamany, gdy osiągnie koniec linii.</div>
  
  <div class="pre-line">Ten tekst   zachowa przerwy w linii
ale nie odstępy.</div>
  
  <div class="normal-space">Ten tekst będzie zachowywał standardowe zachowanie tekstu, łącząc wiele odstępów w jeden i łamiąc linie w odpowiednich miejscach.</div>

</body>
</html>

Wyjaśnienie działania white-space

 • nowrap zapobiega łamaniu linii, niezależnie od szerokości kontenera.
 • pre zachowuje białe znaki i przerwy w linii zgodnie z formatowaniem w kodzie HTML.
 • pre-wrap zachowuje białe znaki i przerwy w linii, ale dodatkowo łamie linie, gdy tekst przekracza szerokość kontenera.
 • pre-line zachowuje przerwy w linii, ale zlewa wielokrotne białe znaki w jeden.
 • normal jest wartością domyślną; łączy ciągi białych znaków w jeden i łamie linie w odpowiednich miejscach.

Podsumowanie

Właściwość white-space w CSS3 oferuje programistom front-endowym potężne narzędzie do kontroli wyświetlania tekstu na stronach internetowych. Umożliwia ona precyzyjne zarządzanie zachowaniem białych znaków i łamaniem linii, co jest szczególnie przydatne w przypadkach, gdy wymagane jest zachowanie specyficznego formatowania tekstu, takiego jak wiersze kodu, poezja, lub inne specyficzne formaty tekstu. Poprawne stosowanie tej właściwości pozwala na tworzenie czytelnych i estetycznie zadowalających układów tekstu, zwiększając użyteczność i estetykę projektowanych stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top