Czym jest klauzula “else” w pętlach w Pythonie?

Python oferuje unikalną funkcję, której nie znajdziemy w wielu innych językach programowania: klauzulę else dołączoną do pętli. Ta funkcjonalność może wydawać się na pierwszy rzut oka myląca, ponieważ tradycyjnie else jest stosowane w instrukcjach warunkowych. W kontekście pętli, else wykonuje blok kodu, gdy pętla zakończy się normalnie, tzn. nie przez wywołanie break.

Przykład zastosowania

Rozważmy prosty przykład, aby lepiej zrozumieć, jak działa klauzula else w pętlach.

# Sprawdzanie, czy lista zawiera element mniejszy niż 0
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

for num in numbers:
  if num < 0:
    print("Znaleziono liczbę mniejszą niż 0.")
    break
else:
  print("Nie znaleziono liczby mniejszej niż 0.")

W powyższym kodzie pętla for iteruje przez listę numbers. Klauzula else zostanie wykonana tylko wtedy, gdy pętla zakończy iterację po wszystkich elementach listy bez napotkania break. W tym przypadku, ponieważ żaden element nie jest mniejszy niż 0, wykona się blok else.

Głębsze zrozumienie

Klauzula else w pętlach może być szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy potrzebujemy potwierdzić, że pewna warunkowa operacja (np. poszukiwanie wartości) w pętli nie zakończyła się sukcesem.

Rozważmy inny przykład:

# Szukanie liczby pierwszej w zakresie
for n in range(2, 10):
  for x in range(2, n):
    if n % x == 0:
      print(n, "równa się", x, "*", n//x)
      break
  else:
    # pętla nie znalazła dzielnika
    print(n, "jest liczbą pierwszą")

W tym przykładzie, dla każdej liczby n w zakresie od 2 do 9, druga pętla for sprawdza, czy n ma dzielniki inne niż 1 i sama siebie. Jeśli znajdzie dzielnik, pętla kończy się instrukcją break, co oznacza, że n nie jest liczbą pierwszą. Klauzula else jest związana z wewnętrzną pętlą for i wykonuje się tylko wtedy, gdy pętla nie znajdzie żadnego dzielnika, co oznacza, że n jest liczbą pierwszą.

Podsumowanie

Klauzula else w pętlach w Pythonie jest potężnym narzędziem, które pozwala na bardziej ekspresyjne i czytelne kodowanie pewnych algorytmów. Choć jej użycie może nie być powszechne, zrozumienie jej działania i znajomość przypadków, w których może być przydatna, jest ważnym elementem zaawansowanego programowania w Pythonie. Umożliwia to pisanie bardziej zrozumiałego kodu, szczególnie w kontekście algorytmów wymagających potwierdzenia zakończenia iteracji bez spełnienia określonego warunku.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top