Czym jest Monkey Patching w Pythonie?

Monkey Patching to technika programowania, która pozwala na modyfikowanie lub rozszerzanie kodu w czasie wykonywania. W Pythonie, dzięki jego dynamicznej naturze, jest to stosunkowo proste do osiągnięcia. Pozwala to na zmianę zachowań modułów lub klas bez konieczności modyfikacji ich kodu źródłowego. Czy jest to jednak bezpieczna praktyka? Przeanalizujmy to zagadnienie, zaczynając od przykładu.

Przykład kodu wykorzystującego Monkey Patching

class Greeter:
  def greet(self):
    return "Hello, world!"

def patched_greet(self):
  return "Hello, patched world!"

# Przed zastosowaniem Monkey Patching
greeter = Greeter()
print(greeter.greet()) # Wyświetla: Hello, world!

# Zastosowanie Monkey Patching
Greeter.greet = patched_greet

# Po zastosowaniu Monkey Patching
print(greeter.greet()) # Wyświetla: Hello, patched world!

Jak to działa?

W powyższym przykładzie zmieniamy metodę greet klasy Greeter przez przypisanie do niej nowej funkcji patched_greet. Dzięki dynamicznej naturze Pythona, zmiana ta jest od razu widoczna dla wszystkich instancji klasy Greeter.

Kiedy stosować Monkey Patching?

Monkey Patching może być użyteczne w różnych sytuacjach, takich jak:

 • Dodawanie nowych funkcji do istniejących modułów lub klas bez zmiany ich kodu źródłowego.
 • Modyfikacja lub rozszerzanie bibliotek zewnętrznych, gdy dostosowanie ich do swoich potrzeb inaczej nie jest możliwe.
 • Mockowanie metod w testach jednostkowych, aby symulować różne zachowania zależności.

Potencjalne ryzyko

Mimo swojej użyteczności, Monkey Patching wiąże się z pewnymi ryzykami:

 • Może prowadzić do trudnych do zdiagnozowania błędów, jeśli modyfikacje wprowadzą nieoczekiwane zachowanie.
 • Utrudnia czytanie i rozumienie kodu, szczególnie dla osób, które nie są świadome dokonanych zmian.
 • Zależność od wewnętrznej implementacji kodu, który jest modyfikowany, może spowodować problemy przy aktualizacji bibliotek.

Podsumowanie

Monkey Patching to potężne narzędzie w arsenale programisty Pythona, które pozwala na elastyczne dostosowanie i modyfikację zachowania kodu. Należy jednak używać go z rozwagą i świadomością potencjalnych konsekwencji. W sytuacjach, gdy jest to możliwe, warto rozważyć alternatywne podejścia, takie jak dziedziczenie czy kompozycja, które oferują większą przejrzystość i łatwiejszą kontrolę nad kodem.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top