Czym są literały szablonu w JavaScript?

Literały szablonu (Template Literals) w JavaScript to sposób na włączenie wyrażeń do ciągów znaków. Pozwalają one na łatwe tworzenie złożonych ciągów znaków, umożliwiają użycie interpolacji wyrażeń, co oznacza, że można wstawiać zmienne lub wyrażenia bezpośrednio w ciąg znaków. Literały szablonu są otoczone znakami grawisu (` `), a nie pojedynczymi (‘ ‘) lub podwójnymi (” “) cudzysłowami. To nowoczesne rozwiązanie, wprowadzone w ECMAScript 2015 (ES6), ułatwia pracę z ciągami znaków w JavaScript.

Przykład użycia literałów szablonu w JavaScript

Zobaczmy, jak literały szablonu mogą ułatwić włączanie zmiennych i wyrażeń do ciągów znaków. Poniższy przykład pokazuje, jak można użyć literałów szablonu do dynamicznego tworzenia treści HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład literałów szablonu w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <div id="app"></div>

  <script>
    // Obiekt opisujący samochód
    let car = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };

    // Użycie literału szablonu do stworzenia ciągu znaków HTML
    let carInfo = `<h1>Informacje o samochodzie</h1>
    <p>Marka: ${car.brand}</p>
    <p>Model: ${car.model}</p>
    <p>Rok produkcji: ${car.year}</p>`;

    // Wstawienie ciągu znaków HTML do elementu o id 'app'
    document.getElementById('app').innerHTML = carInfo;
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie wykorzystano literały szablonu do utworzenia ciągu znaków HTML zawierającego informacje o samochodzie. Zastosowanie ${...} umożliwiło bezpośrednie wstawienie wartości z obiektu car do ciągu znaków.

Zalety literałów szablonu

 1. Czystszy kod: Dzięki literałom szablonu, interpolacja wyrażeń staje się bardziej czytelna i zwięzła.
 2. Wielolinijkowość: Literały szablonu mogą obejmować wiele linii bez potrzeby używania znaków nowej linii (\n).
 3. Zagnieżdżanie wyrażeń: Możliwość wstawiania zmiennych, operacji arytmetycznych, wywołań funkcji i innych wyrażeń bezpośrednio w ciąg znaków.

Podsumowanie

Literały szablonu w JavaScript stanowią potężne narzędzie do pracy z ciągami znaków, umożliwiając łatwą interpolację wyrażeń i tworzenie wielolinijkowych ciągów znaków. Dzięki ich wprowadzeniu, praca z ciągami znaków staje się znacznie prostsza i bardziej intuicyjna, co znacząco wpływa na czytelność i efektywność kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top