Jak poprawnie sortować tablicę obiektów ze względu na wartość w obiekcie w JavaScript

Sortowanie tablicy obiektów w JavaScript jest powszechnym zadaniem podczas pracy z danymi. Często trzeba uporządkować dane na podstawie określonego atrybutu obiektu, na przykład według nazwy, ceny, daty czy innego kryterium. JavaScript oferuje elastyczne podejście do sortowania za pomocą metody sort(), która może być dostosowana do różnych potrzeb poprzez przekazanie własnej funkcji porównującej.

Przykład: Sortowanie tablicy obiektów

Załóżmy, że mamy tablicę obiektów reprezentujących różne samochody. Każdy obiekt zawiera informacje o marce, modelu i roku produkcji samochodu. Chcemy posortować tę tablicę względem roku produkcji samochodów od najnowszego do najstarszego.

Struktura HTML i JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sortowanie Tablicy Obiektów</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Tablica obiektów opisujących samochody
    const cars = [
      { brand: "Ford", model: "Mustang", year: 1969 },
      { brand: "Chevrolet", model: "Camaro", year: 2020 },
      { brand: "Toyota", model: "Corolla", year: 2005 },
      { brand: "Fiat", model: "500", year: 2015 }
    ];
    
    // Funkcja porównująca do sortowania samochodów
    // względem roku produkcji od najnowszego do najstarszego
    cars.sort((a, b) => b.year - a.year);
    
    // Wyświetlenie posortowanej tablicy w konsoli
    console.log("Posortowane samochody od najnowszego do najstarszego:", cars);
  </script>
</body>
</html>

Opis działania

 1. Tworzenie tablicy obiektów: Najpierw tworzymy tablicę cars, która zawiera obiekty reprezentujące samochody. Każdy obiekt składa się z trzech właściwości: brand, model i year.
 2. Użycie metody sort(): Następnie używamy metody sort(), przekazując jej funkcję porównującą. Ta funkcja przyjmuje dwa argumenty (tutaj a i b), które reprezentują obiekty z tablicy. W funkcji porównującej wykonujemy operację b.year - a.year, co pozwala na sortowanie tablicy od najnowszego roku do najstarszego.
 3. Wyświetlenie wyników: Na koniec, za pomocą console.log(), wyświetlamy posortowaną tablicę w konsoli przeglądarki.

Znaczenie sortowania tablicy obiektów

Sortowanie danych jest fundamentalnym aspektem pracy z kolekcjami w programowaniu. Pozwala na lepszą organizację, prezentację i łatwiejsze przetwarzanie danych. JavaScript umożliwia efektywne sortowanie tablic obiektów, dostarczając mechanizmów, które można dostosować do specyficznych wymagań danych.

Podsumowanie

Poprawne sortowanie tablicy obiektów w JavaScript jest kluczowe dla efektywnego przetwarzania i prezentacji danych. Metoda sort() oferuje dużą elastyczność, pozwalając na definiowanie własnych kryteriów sortowania poprzez funkcje porównujące. Dzięki temu, programiści mogą łatwo manipulować kolejnością elementów w tablicach, dostosowując ją do konkretnych potrzeb aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top